Regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opent 18 september

18 september 2023 opent de tweede tranche voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De subsidieregeling is op een aantal aspecten gewijzigd ten opzichte van de eerste tranche. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Afbeelding van iStock gekocht, gaat over vastgoed

DUMAVA

Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals overheidsgebouwen, scholen en zorgorganisaties, is de Subsidieregeling DUMAVA beschikbaar. Het hoofddoel van deze regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. De subsidie komt zorgorganisaties met bestaand vastgoed in eigendom tegemoet in de kosten voor verduurzaming.

Opening tweede tranche

Bij het indienen van de subsidieaanvraag in de eerste aanvraagronde was het systeem overbelast. Om dit te voorkomen kunnen (zorg)organisaties vanaf 4 september een conceptaanvraag klaarzetten in de digitale aanvraagomgeving Mijn RVO. Op 18 september kunnen zorgorganisaties dan hun aanvraag indienen. Het indienen van de subsidieaanvraag kan tot 31 december 2024. De verwachting is echter dat het subsidieplafond snel bereikt wordt. Aanvragen kan dan tot middernacht op de dag dat het maximale subsidiebedrag wordt bereikt.

Subsidiebedrag

Voor de tweede tranche is in totaal 190 miljoen beschikbaar. Hiervan is €123,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen van €500.000 en meer en €66,5 miljoen voor aanvragen onder de € 500.000.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de keuze van de zorgorganisatie voor het uitvoeren van (A) 1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen of (B) een integraal verduurzamingsproject.

  1. 1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen: de subsidie is 30% van de projectkosten met een minimum van €5.000 en een maximum van €2,5 miljoen. RVO heeft een overzicht gemaakt van verduurzamingsmaatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden. Deze is te vinden in de maatregelenlijst. Hierin staat ook aan welke voorwaarden voldaan moet worden per maatregel.
  2. Integraal verduurzamingsproject: de subsidie is 30% van de projectkosten met een minimum van €25.000 en maximum van 2,5 miljoen. Zorgorganisaties met minder dan 250 FTE en een netto omzet lager dan €50 miljoen met een balanstotaal van minder dan €43 miljoen, kunnen 35% subsidie ontvangen als ze renoveren naar een hoog energieprestatieniveau (A++).  

Daarnaast kan er voor de kosten van een energieadvies (zoals een portefeuilleroutekaart) en het aanvragen van een energielabel 50% subsidie worden aangevraagd.

Overige wijzigingen

  • Zorglocaties waarvoor in de eerste tranche subsidie is toegekend, zijn uitgesloten van een nieuwe aanvraag. Echter, het ministerie van BZK is voornemens om het vanaf de derde tranche (verwachte openstelling 1 april 2024) van de DUMAVA het mogelijk te maken dat locaties waarvoor in de eerste twee tranches subsidie is toegekend voor het uitvoeren van 1-3 verduurzamingsmaatregelen, opnieuw subsidie kunnen aanvragen.
  • De geldigheid van het energieadvies wordt verlengd van 36 naar 48 maanden. Een energieadvies is verplicht voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. De portefeuilleroutekaart kan hiervoor worden gebruikt.   
  • De DUMAVA-regeling keert vanaf 2024 jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er € 1,9 miljard beschikbaar. Zorgorganisaties zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen.

Meer informatie en de voorwaarden voor de DUMAVA-regeling zijn te vinden op de website van RVO.

Deze pagina is een onderdeel van