Nieuws

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed opent op 3 oktober

18 juli 2022

Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er een nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Voor deze regeling is landelijk 150 miljoen euro beschikbaar.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

Subsidieregeling DUMAVA

Vanaf 3 oktober 2022 tot 31 december 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidie­regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze regeling is er op gericht om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden uit de regeling komen bij toekenning in aanmerking voor subsidie voor energieadvies, energielabel en verduurzamings­maat­regelen. Van de kosten voor energieadvies en energielabel wordt dan 50% vergoed en van de projectkosten 30% tot een maximum van 2,5 mln.

Een van de subsidievoorwaarden is dat maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Vastgoed opgeleverd na 2012 komt alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgas­aansluiting.  

Wat is maatschappelijk vastgoed?

Maatschappelijk vastgoed is in de regeling breed gedefinieerd, het kan gaan om zorgge­bouwen, maar ook om gebouwen die gebruikt worden voor onderwijs, cultuur, door religieuze instellingen en door decentrale overheden. In de regeling wordt precies omschreven wie in aanmerking komt.

Gezien de grote hoeveelheid maatschappelijk vastgoed die in aanmerking komt is het niet uitgesloten dat deze regeling snel wordt overvraagd. Het beschikbare budget van 150 mln zal naar verwachting op volgorde van binnenkomst van de aanvragen worden verdeeld.

Webinar voor nadere informatie

Op 13 september van 14.00 tot 15.00 uur organiseert de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) een Webinar over de DUMAVA regeling. Daar wordt besproken voor wie de subsidie bedoeld is, wat vergoed kan worden en voor welk bedrag. Ook wordt de aan­vraagprocedure toegelicht. Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink.

De RVO biedt naast het webinar ook de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met een adviseur. Dit kan via een contactformulier op de RVO-website

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot

Deze pagina is een onderdeel van: