Nieuws

Regionaal samenwerken aan passend werk

Leestijd: 4 minuten
10 mei 2023

Om passende werkplekken te realiseren voor mensen met een beperking moeten zorgorganisaties samenwerken met andere organisaties in hun regio. Daarbij kun je denken aan de gemeente, een regionaal werkbedrijf of Werkgeversservicepunt. Maar juist ook aan de bedrijven in de woonomgeving van de cliënt. Hoe kunnen zorgorganisaties dit slim aanpakken? En kun je langdurige samenwerkingsrelaties realiseren? De vragen stonden centraal in de 2e bijeenkomst van het Netwerk Activiteiten en Werk.

5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!

Een onsje meer

Samenwerken start altijd met een open gesprek waarin je elkaar vindt op de relatie en op de inhoud. Ter ondersteuning heeft de VGN en Muzus hiervoor de het filmpje en praatplaat “Mag het een onsje meer zijn” ontwikkeld. Maar hoe wordt hier in de praktijk gebruik van gemaakt?

Het blijkt dat dit instrument nog bij veel zorgorganisatie niet goed bekend is. Wel hebben veel  gehandicaptenzorgorganisaties interesse om dit instrument in te zetten. Bijvoorbeeld om in gesprek te gaan met de professionals van verschillende disciplines en binnen teams. Maar ook om in gesprek te gaan met hun bestuurders, cliëntenraden en organisatie buiten de gehandicaptenzorg. Het netwerk adviseert de VGN om dit soort instrumenten en voorbeelden vaker en op meerdere momenten te delen. De kracht van de boodschap zit in de herhaling. Bij deze.

Vier pitches

Veel gehandicaptenzorgorganisaties werken al samen met partners in hun regio(s). Om deze kennis en ervaringen met elkaar te delen was in de netwerkbijeenkomst veel ruimte gereserveerd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Als start voor het gesprek gaven vier zorgorganisaties en hun partners een pitch hoe zij hun samenwerking invullen en doorontwikkelen. Maar ook tegen welke uitdagingen zij aanlopen.  Gevolgd door een kort inleiding van een van de transitiemanagers toekomstbestendige gehandicaptenzorg op dit thema. De pitches waren van:

 • Cordaan met de gemeente Amsterdam
  Samenwerking rond beschutte werkplekken
 • Pamijer
  Het opbouwen van samenwerking met een gemeente
 • Pluryn met het Rijk van Nijmegen
  Samenwerking met regionale werkbedrijven
 • Middin
  Samenwerking met instellingen in de publieke sector en bedrijven voor werkplekken voor mensen met een beperking.

Netwerk Activiteiten & Werk

In het netwerk Activiteiten & Werk werken beleidsmedewerkers participatie, managers dagbesteding/werk/participatie met elkaar samen om de Visie 2030 dichterbij te brengen. Het doel van dit netwerk is elkaar inspireren, kennisdelen en ervaringen met elkaar te delen. Wilt u ook aansluiten bij dit netwerk? Stuur dan een mail naar Aart Bertijn, senior beleidsadviseur van de VGN, abertijn@vgn.nl

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: