Reinaerde en Wehelpen.nl samen in Overvecht

Reinaerde is lid geworden van coöperatie Wehelpen. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen: het elkaar helpen zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat dit weer vanzelfsprekend wordt. Woensdag 27 februari kregen de bewoners van Reinaerde Grote Trekdreef in Utrecht Overvecht een presentatie over de mogelijkheden van wehelpen.nl. De bewoners hebben niet-aangeboren hersenletsel.

Het is de bedoeling dat de 28 bewoners van Grote Trekdreef via wehelpen.nl hulp organiseren en delen met buurtbewoners in Utrecht Overvecht. Voorbeelden van vragen die er kunnen zijn: hulp bij het doen van boodschappen, klussen in huis, de hond uitlaten, administratie, vervoer van en naar het ziekenhuis. Door het vinden van hulp en met inzet van het netwerk, kunnen de bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en deelnemen aan de samenleving. Dichtbij huis en uitgaand van de eigen kracht.

WeHelpen.nl is opgezet als marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden. Via de site kunnen hulpvragen worden gesteld en kan ook hulp worden aangeboden. Hier kan men de hulp rondom zichzelf organiseren en delen met familie, vrienden, kennissen etc. Als de hulpvraag niet binnen de groep op te lossen is, is de vraag uit te zetten op de marktplaats. Hulpvragen zijn in de agenda te delen. Iedereen kan aan de hand van de hulpvragen zien en bepalen of/hij van kan helpen.

Kijk voor meer informatie: www.wehelpen.nl.