Nieuws

Reminder uitnodiging bijeenkomst inhuur ZZP-ers en alternatieven

08 januari 2018

Op 11 december heeft de VGN u uitgenodigd voor twee voorlichtingsbijeenkomsten die op 15 en 22 januari 2018 door PWC worden georganiseerd over de inhuur van ZZP-ers en andere vormen van arbeid zoals in het kader van samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties en uitwisseling van personeel. ActiZ en de VGN hebben samen met PWC vorig jaar rond de wet DBA onderhandelingen gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot een landelijke modelovereenkomst voor de inzet van ZZP-ers in de branche VVT. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de samenwerking. De VGN informeert u hieronder over de stand van zaken.

Bijeenkomst 15 januari 2018 vervalt, bijeenkomst 22 januari gaat door
Geleken is dat het aantal deelnemers voor de bijeenkomst van 15 januari 2018 te gering is. Vele aanmeldingen voor die datum zijn op verzoek van de deelnemers verschoven naar 22 januari 2018. De voorlichtingsbijeenkomst van 22 januari 2018 gaat wel door. PwC neemt maandag 8 januari aanstaande contact op met de deelnemers die zich hebben ingeschreven voor het seminar op 15 januari. PWC zal deze deelnemers laten weten dat de sessie vanwege het geringe aantal inschrijvingen niet door zal gaan. De deelnemers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie op 22 januari. Indien dit voor hen echt niet mogelijk is, zal PWC hen vragen of zij interesse hebben om de training op een ander moment te volgen en - indien dit het geval is - welk moment voor hen dan het beste uit zou komen. Indien blijkt dat er voldoende animo is vanuit de leden om het seminar op een ander moment te volgen, zal PWC bekijken of het mogelijk is om een nieuw seminar in te plannen. PwC heeft de website aangepast waarop de deelnemers zich in kunnen schrijven, waarbij het enkel mogelijk is om nog deel te nemen aan het seminar op 22 januari.  

Belang bijeenkomsten in het kader van de arbeidsmarktkrapte
Zorgorganisaties moeten momenteel alle zeilen bij zetten om voldoende personeel te kunnen werven als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Inzet van ZZP-ers is daarbij één van de belangrijke middelen. Hierover worden veel vragen gesteld: is inhuur van ZZP-ers via een bureau beter dan directe inhuur? Hoe zit het met de gezagsverhouding? Wat betekenen de maatregelen uit het regeerakkoord voor ons? Gaat de Belastingdienst weer actief handhaven? Ook vragen over alternatieve vormen van arbeid zijn actueel, onder meer in het kader van samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties en uitwisseling van personeel daartussen. PWC zal tijdens de bijeenkomsten nader op deze onderwerpen ingaan waarbij u ruim de gelegenheid krijgt uw vragen in te brengen bij PWC-specialisten en ervaringen te delen met uw collega organisaties. De VGN en ActiZ hebben voor deze bijeenkomst een gereduceerd tarief afgesproken met PWC. Wij bevelen deelname aan de bijeenkomsten van harte aan. U kunt dit doen via onderstaande link.

Meer informatie & inschrijven
https://academy.pwc.nl/nl-nl/Events/Seminar-zzpers-in-de-zorg

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: