Nieuws

ZZP-modelovereenkomst vrije vervanging vervalt

Leestijd: 1 minuten
16 augustus 2023

De zzp-modelovereenkomst vrije vervanging is vanaf 1 januari 2024 niet meer bruikbaar. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging komen te vervallen. Als uw organisatie zzp’ers inhuurt op basis van een modelovereenkomst vrije vervanging, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, dan hebt u tot 1 januari 2024 de mogelijkheid om uw werkwijze aan te passen. Op 1 januari vervalt de goedkeuring die de Belastingdienst eerder aan deze modelovereenkomsten heeft verleend.

modelovereenkomst

ZZP-Modelovereenkomsten

Op de website van de Belastingdienst staan een paar duizend goedgekeurde modelovereenkomsten. Inhuur van zzp’ers via een goedgekeurde modelovereenkomsten én het stipt opvolgen van de bepalingen uit de modelovereenkomsten, biedt opdrachtgevers extra zekerheid dat de zzp’er daadwerkelijk buiten dienstbetrekking werkt. Er zijn twee varianten. Naast vrije vervanging zijn er modelovereenkomsten die gaan over werken buiten werkgeversgezag. De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest bepaald dat de in de overeenkomst neergelegde vrijheid om zich te laten vervangen op zichzelf een arbeidsovereenkomst niet uitsluit. Daarom trekt de Belastingdienst haar goedkeuring in voor alle modelovereenkomsten vrije vervanging. Het gevolg is dat voor iedere zzp’er die op dit moment werkt op basis van een modelovereenkomst vrije vervanging, bekeken moet worden of de opdracht omgezet kan worden naar een modelovereenkomst geen werkgeversgezag of dat een arbeidsovereenkomst aangeboden moet worden.

Beheersingsmodel Zorg en Fiscaal kader ZZP Zorg

De wet- en regelgeving over de inhuur van zzp’ers is complex. En wordt nog ingewikkelder doordat er sinds 2016 beperkt wordt gehandhaafd door de Belastingdienst, maar het voornemen is het zogenoemde handhavingsmoratorium uiterlijk op 1 januari 2025 volledig opheffen. VGN zet zich met anderen in voor voorspelbaarheid, duidelijkheid en uitvoerbaarheid over de inzet van zzp’ers. VGN werkt aan een nadere duiding en concretisering om de naleving van de fiscale wetgeving te bevorderen. Zoals we begin juli meldden is de VGN is één van de organisaties achter het fiscaal beheersingsmodel zorg en medeondertekenaar van het samenwerkingsovereenkomst inzake de juiste inzet van zzp'ers de zorg. Daarbij is met de zorgbranches al geanticipeerd op het vervallen van de modelovereenkomsten op basis van vrije vervanging.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep