Richtlijn medicatieoverdracht opgenomen in register

Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van cliënten kosten elk jaar levens. De herziene richtlijn heeft als doel: medicatieveiligheid vergroten, door een goede (elektronische) gegevensuitwisseling. De richtlijn is onderdeel van de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaard op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is de herziening van de richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 branche- en beroepsorganisaties, waaronder de VGN. 

Medicatieoverdracht in de gehandicaptenzorg

De richtlijn is onderdeel van het medicatiebeleid in de gehandicaptenzorg. De basis van de richtlijn is: op elk moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen is er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar voor alle zorgverleners in de keten. Er is in de richtlijn aandacht voor overdrachtsproblemen die in de gehandicaptenzorg een rol spelen, zoals de overdracht in de avonden, nachten en weekenden (ANW) en het actualiseren van toedienlijsten na medicatiewijzingen.

Implementatie

Onderdeel van de zorgstandaard is een implementatieplan, dat zich richt op zowel de zorginhoud (zoals regionale afspraken in de keten over ANW uren en het actueel houden van de toedienlijst) als de transitie in drie tot vijf jaar naar de digitale overdracht van medicatiegegevens. Onder regie van het ministerie van VWS start in het voorjaar van 2020 de samenwerking tussen alle betrokken sectoren in de zorg. De VGN werkt o.a. samen met verpleegkundigen (V&VN), artsen (NVAVG) en apothekers (NVApVG) aan de voorbereidingen voor de gehandicaptensector. Onder andere zal de VGN de handreiking medicatiebeleid herzien.

Deze pagina is een onderdeel van