Nieuws

Rijksbegroting 2022: gemiste kansen voor de gehandicaptenzorg

22 september 2021

Gisteren is tijdens Prinsjesdag de Rijksbegroting 2022 gepresenteerd. Deze bevat de (beleids)voornemens van het kabinet en de verschillende departementen, inclusief de daarvoor beschikbaar gestelde bedragen. Wat betekenen deze plannen voor de gehandicaptenzorg?

foto van het koffertje waarin de miljoenennota 2022 ligt

In de notitie onderaan deze pagina geeft de VGN een overzicht van de Rijksbegroting en de gevolgen ervan voor de gehandicaptenzorg. 

Beleidsarme begroting 

Het is een beleidsarme begroting, zoals past bij een demissionair kabinet, met vooral veel doorlopend beleid van voorgaande jaren. Reeds gemaakte plannen rond de arbeidsmarkt, praktijkleren, verhoging van de tarieven voor de WZD, de kennisinfrastructuur, het innovatiebeleid en de implementatie van het VN verdrag worden ook in 2022 voortgezet.  

Gemiste kansen 

De punten die wij voor 2022 belangrijk vinden komen niet of nauwelijks terug en dat zien we als een gemiste kans. Daarom schreef de VGN voor Prinsjesdag een gezamenlijke brief samen met (branche)organisaties van huisartsen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen. In de brief staat een dringende oproep aan de fractievoorzitters: zet voor zorgprofessionals consistent in op waardering, versterking van zeggenschap en hulp bij het vinden van een goede werk/privé balans.

Eerder deed VGN-voorzitter Boris van der Ham al een oproep aan de Tweede Kamer om tijdens de begrotingsbehandeling nieuwe maatregelen toe te voegen: extra geld voor de zorgsalarissen, investeringen in de complexe zorg en verschillende maatregelen voor het bevorderen van een inclusieve samenleving en een betere jeugdhulp. 

Vervolg 

Tijdens de algemene beschouwingen, die vandaag zijn begonnen, bespreekt de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de plannen met het kabinet. Dit wordt de komende maanden gevolgd door bespreking van de departementale begrotingen in Kamercommissies. De VGN zal belangrijk nieuws via deze website blijven delen. 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos