Nieuws

Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

18 juli 2014

Iedereen heeft de vrijheid zich in te zetten als vrijwilliger, ook mensen die tijdelijk een beroep doen op een WW-uitkering. Om dit mogelijk te maken, worden de regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering verruimd. Het uitgangspunt hierbij is dat werknemers die naast hun reguliere baan al als vrijwilliger aan de slag zijn en vervolgens werkloos worden, zonder consequenties voor de WW-uitkering deze activiteiten als vrijwilliger kunnen blijven verrichten.

Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan.

Uitgangspunt is en blijft dat iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mag doen zolang dat niet leidt tot verdringing van betaald werk. In de toekomst toetst UWV deze mogelijke verdringing niet meer op landelijk niveau, maar kijkt naar de organisatie in kwestie. Worden bepaalde activiteiten al sinds jaar en dag uitgevoerd door een vrijwilliger, dan mogen deze voortaan ook door een WW-gerechtigde worden gedaan. De wet en regelgeving zullen hiervoor worden aangepast.

Onveranderd blijft dat de WW-uitkering bedoeld is om een korte periode tussen 2 banen op te vangen. Van een WW-gerechtigde wordt nog steeds verwacht dat hij er alles aan doet om snel weer een betaalde baan te vinden en dat hij beschikbaar is voor betaalde arbeid.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn