’s Heeren Loo opnieuw beloond voor duurzame strategie

Veertien regio’s van ’s Heeren Loo zijn (opnieuw) brons gecertificeerd door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen.

Windmolens

Met de Milieuthermometer kan een instelling de duurzame bedrijfsvoering zichtbaar maken. De certificering stelt eisen op zestien gebieden, waaronder energie, water, bodem, lucht, afval, voeding, vervoer, vastgoed en groenbeheer. Volgens het onafhankelijke auditteam van CERTI Nederland is ’s Heeren Loo in staat om de missie en de visie van de instelling op het gebied van duurzaamheid om te zetten in een duidelijke strategie met concrete doelstellingen die gezamenlijk zijn gerealiseerd.

Voortrekker in de zorg

’s Heeren Loo heeft 1100 locaties verspreid over heel Nederland. De zorgorganisatie heeft de ambitie om op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol te spelen in de zorgsector. Voorbeelden van duurzame projecten binnen ’s Heeren Loo zijn het verminderen van de C02-uitstoot door verduurzaming van gebouwen, de aanschaf van achtduizend zonnepanelen en drie composteermachines. Ook maakt de organisatie gebruik van duurzame energie.

Sociale duurzaamheid

“Het is mooi om te zien dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en zich in wil zetten voor een duurzaam gezonde omgeving”, zegt bestuurder Jan Fidder. “En dat zie ik niet alleen op gebied van milieu gebeuren. Ook op sociaal gebied zijn we duurzaam bezig.

Deze pagina is een onderdeel van