Nieuws

Samenwerking ouderen- en gehandicaptenzorg in Nieuwerkerk

02 mei 2013

Vanaf 1 mei 2013 bundelen VGN-instelling Gemiva-SVG Groep en woonzorgcentrum De Meander van ouderenorganisatie De Zellingen hun krachten op het gebied van dagbesteding aan ouderen in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Al eerder nam de Gemiva-SVG Groep haar intrek in het woonzorgcentrum met een eigen woonlocatie voor ouderen met een verstandelijke handicap en een dagactiviteitengroep.

Door de landelijke bezuinigingen op de vervoerskosten op 1 januari 2013 werd gezocht naar mogelijkheden voor oudere cliënten van de Gemiva-SVG Groep in Nieuwerkerk om dagbesteding dichter bij huis te realiseren. Tegelijkertijd was De Zellingen op zoek naar mogelijkheden om voor oudere inwoners die elders in Nieuwerkerk wonen en die een behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding om voor hen iets te realiseren. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk dagbestedingproject in De Meander met de naam De Vlindertuin.

Elkaar leren kennen
Locatiehoofd Hélène Dronkert van de Gemiva-SVG Groep is enthousiast over de samenwerking. "De beide organisaties kennen elkaar al enkele jaren door de woonlocatie en het werkcentrum van de Gemiva-SVG Groep in het gebouw De Meander in Nieuwerkerk. Wij hadden elkaar dus snel gevonden. In de aanloop naar samenwerking met de al bestaande Vlindertuin is aandacht besteed aan het leren kennen van elkaars cultuur en werkprocessen. Dat zag er zo hoopvol uit dat we gewoon op 1 mei starten met dagbesteding voor onze eigen cliënten in de ruimte van De Vlindertuin."

Vanuit deze start krijgt de verdere samenwerking vorm en kunnen er meer in- en externe cliënten van De Zellingen instromen. Twee medewerkers van de Gemiva-SVG Groep zorgen voor de begeleiding. Het is de bedoeling dat er meer uitwisseling over en weer komt. Nu al gaan cliënten van woonlocatie De Gouwe naar het zangkoor van De Meander. Door de veelzijdigheid van mogelijkheden in De Meander is er veel meer mogelijk.

Ontschotting
Het is een vorm van ontschotting tussen de ouderen- en gehandicaptenzorg die eigenlijk al op een vrij natuurlijke manier bezig was en met de samenwerking met De Vlindertuin verder vorm krijgt. Deze ontwikkelingen sluit aan op de plannen waarbij een deel van de gehandicapten- en ouderenzorg overgaat van de AWBZ naar de Wmo."