Nieuws

Cliënten Gemiva-SVG aan de slag bij voetbalclub

29 juli 2013

Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen zijn diverse leden van voetbalclub ONA (Ontspanning na Arbeid) uit Gouda actief om het terrein in orde te brengen. Dit jaar krijgen zij voor het eerst hulp van verstandelijk gehandicapte cliënten van activiteitencentrum De Schakel in Moordrecht. Samen met een begeleider verrichten zij er onderhoudswerkzaamheden. De samenwerking past in het streven van de overheid om iedere burger meer in zijn eigen kracht te zetten, ook mensen met een beperking.

"Onze tuingroep heeft een jarenlange ervaring in het onderhouden van tuinen", vertelt Jeroen van Driel, begeleider van de tuingroep van De Schakel, één van de dagbestedingslocaties van zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep. "Ooit zijn we begonnen met tuinieren als dagbesteding achter ons activiteitencentrum aan het Oosteinde in Moordrecht. De kwaliteit van het tuinieren was op een gegeven moment zo goed, dat we ook naar buiten konden. Onder onze vaste klanten zijn onder een woningcorporatie, een manage en een tennisvereniging. We werken kostendekkend en konden hierdoor onder andere een bus en een aanhanger aanschaffen. Iedere opdracht bekijken we op haalbaarheid. Door de beperkingen van de cliënten kunnen we niet alle klussen aannemen. Wij bekijken zorgvuldig wat haalbaar is."

"De overheid verwacht steeds meer dat wij mensen met een beperking een bijdrage laten leveren aan de samenleving", vervolgt Van Driel. "Zo kwam ik in gesprek met voetbalvereniging ONA. Het verenigingsleven heeft het zwaar. Allerlei kleine klussen blijven er liggen. Wij zijn daar nu aan de slag gegaan met werkzaamheden die onze cliënten goed aan kunnen. Het schoonmaken van de reclameborden langs de velden bijvoorbeeld. ONA heeft steeds dringender de reclame-inkomsten nodig. Het opknappen van de borden doet onze tuingroep momenteel. Een flinke klus, maar onze cliënten vinden het prettig werk."

Kosten
De kosten van het begeleiden van de cliënten is nu nog een zaak van de AWBZ, maar gaat in 2015 over naar de gemeentelijke Wmo. "Gemeentes willen dan dat ook de gehandicapte burgers zich inzetten voor de lokale samenleving. Met dit project doen we dit nu al overduidelijk, Wmo-proof heet dat. Ik zou het eerder een win-win-situatie noemen."

Van Driel: "Onze cliënten vinden het prettig werk om te doen en ONA stelt haar sponsors tevreden, waardoor het praten over nieuwe sponsorcontracten gemakkelijker verloopt. Wat ons betreft is dit nog maar het begin, al werken er ook al groepen cliënten van de Gemiva-SVG Groep in bijvoorbeeld de zorgcentra Moerdregt in Moordrecht en Irishof in Gouda. Daar is onlangs het petit café van het Verzetsmuseum heropend. Nu draait een groep cliënten van onze stichting het café, waardoor het museum nog een stuk aantrekkelijker is om te bezoeken. Ook win-win dus. Tegelijkertijd bespaart de Gemiva-SVG Groep op de huisvestingskosten, een gebouw zoals De Schakel is immers een kostbare dagbestedingslocatie. Er zal echter altijd wel behoefte zijn aan activiteitencentra. Sommige cliënten zijn dusdanig beperkt en zorgbehoeftig dat zij aangewezen blijven op de veilige beschutting van gebouwen zoals De Schakel. Maar iedere besparing is meegenomen. Na de overheveling van dit deel van de AWBZ naar de WMO is zo'n 30% minder budget beschikbaar. Hier spelen we met dit soort projecten nu al op in."