Nieuws

Samenwerking Per Saldo en ’s Heeren Loo Zorggroep

09 februari 2016

Per Saldo en de ’s Heeren Loo Zorggroep gaan vanaf 2016 samenwerken. Nu Per Saldo en de ’s Heeren Loo Zorggroep hun kennis en kunde uitwisselen, kunnen beide partijen mensen met een verstandelijke beperking beter ondersteunen. Op 8 februari 2016 is de samenwerking officieel bekrachtigd.
 

Eigen regie voor cliënten

Per Saldo en de ’s Heeren Loo Zorggroep streven beide naar zoveel mogelijk eigen regie in de zorg. Om die eigen regie te bevorderen, gaat de ’s Heeren Loo Zorggroep zich meer richten op kleinschalige wooninitiatieven. In zo’n woonvorm hebben ouders en bewoners eigen regie en levert de ’s Heeren Loo Zorggroep de zorgprofessionals of behandelaars. Hierin kan de ’s Heeren Loo Zorggroep gebruiken maken van kennis en ervaring van Per Saldo, die voor de belangen opkomt van mensen met een pgb. Tegelijkertijd wordt kennis over specialistische behandeling toegankelijk voor het netwerk van kleinschalige wooninitiatieven van Per Saldo.

Veel mogelijkheden

De samenwerking tussen Per Saldo en de ’s Heeren Loo Zorggroep biedt voor beide partijen veel mogelijkheden:

  • Deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals
  • uitwisselen van kennis en kunde tussen beide organisaties en ouderinitiatieven
  • advies en behandeling via één loket
  • verbinding leggen tussen bestaande ouderinitiatieven

 

Ouders bepalen zelf


In de praktijk is er een groot verschil tussen een kleinschalig wooninitiatief van ouders en een woning van een zorginstelling. Bettina ter Horst beaamt dat. Zij is zorgmedewerker bij ‘Ons Huis’ in Apeldoorn. Ons Huis is een zelfstandig wooninitiatief dat wordt geleid door ouders, en waar begeleiding en behandeling wordt ingekocht: “Het grote verschil is dat over het algemeen de ouders in dit wooninitiatief meer betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken rondom hun kind. Zij bepalen zelf welke specialistische zorg er wordt ingeschakeld. Dat vereist nauwe afstemming en een groot vertrouwen, zowel van het team als de ouders. Je moet je bewust zijn van het feit dat je in eerste instantie werkt voor de ouders. Je begeleidt en verzorgt hun kind zoals zij dat graag zien. En daarnaast ben je natuurlijk ook medewerker van een zorginstelling. Je moet die twee rollen dus kunnen verenigen en dat is niet altijd makkelijk. Daarom denk ik zeker dat een samenwerking tussen 's Heeren Loo en Per Saldo zinvol is, want het is belangrijk om te leren van elkaar in alle opzichten.”

Uiteindelijk komt de samenwerking de bewoner en zijn of haar omgeving ten goede. Doel is om mensen in hoge mate eigen regie te laten voeren over het leven en de zorg. De ’s Heeren Loo Zorggroep levert graag als grote, landelijke organisatie een concrete bijdrage aan het netwerk van kleinschalige wooninitiatieven. Per Saldo juicht het toe als zorginstellingen de eigen regie van mensen die zorgafhankelijk zijn zoveel mogelijk bevorderen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl of www.sheerenloo.nl.

 

Deze pagina is een onderdeel van: