Nieuws

Magazine over wetenschap en onderzoek

26 februari 2016

De ’s Heeren Loo Zorggroep wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. In het jaaroverzicht van het WOK (Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement) leest u wat we hiervoor hebben gedaan. En wij niet alleen.

Goede zorg ontstaat door en in samenwerking. Samenwerking met universiteiten, andere zorginstellingen, ouderinitiatieven, medewerkers in de zorg, specialisten en vooral samen met cliënten en ouders. Mensen met een verstandelijke beperking en hun familie hebben individuele wensen en ideeën hoe zij hun leven willen vorm geven. De wetenschap levert een belangrijke bijdrage in het geven van inzichten en het toetsen van deze ideeën. En in de praktijk kijken we hoe kennis en kunde samen met ouders en cliënten kunnen vertalen naar goede individuele zorg. Zo halen de werelden van wetenschap en praktijk het beste uit elkaar. 

WOK magazine


Wat is er in de afgelopen periode nu precíes gebeurd? In het WOK magazine vindt u hiervan achtergronden en een overzicht van al het onderzoek van het afgelopen jaar.

Voorbeelden uit de praktijk


We hebben een aantal voorbeelden verzameld van onderzoek en de praktische verbeteringen die dat oplevert voor onze cliënten. U kunt het WOK-magazine en bijbehorende filmpjes bekijken via: http://www.sheerenloo.nl/-/wok-magazine-samen-weten-we-meer