Nieuws

Scherpe kostenstijging zorgvastgoed verwacht

15 februari 2019

In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dit bureau heeft tevens de specifieke bouwkosten in de gezondheidszorg in kaart gebracht. De structurele en conjuncturele stijging van deze kosten bedraagt in 2018 in totaal ruim 5%.

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting heeft de nieuwe indexen en richtgetallen gepubliceerd, uitgesplitst in cure en care. Voor de care geldt € 1.912 per m² (inclusief Btw). Met behulp van deze getallen kunnen instellingen de budgetten berekenen voor hun bouwprojecten. Daarbij moet u rekening houden met het feit dat deze prijsstijging, die het gevolg is van de huidige krapte op de bouwmarkt, samenvalt met maatschappelijke veranderingen die ook zullen leiden tot hogere vastgoedkosten, zoals verduurzaming en de uitvoering van de afspraken in de Green Deal. Duurzaamheid, energieverbruik en circulaire economie zullen tot aanpassingen in de bouw gaan leiden en daarmee kostenverhogend werken.

De meest recente indexcijfers vindt u via deze link.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: