Nieuws

SDW start met project 'MEE op Weg'

15 mei 2013

SDW is het project MEE op Weg gestart. Met dit project worden mensen met een beperking aangemoedigd om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets. Zij gaan op ‘avontuur’ met tijdelijke ondersteuning in de vorm van een ‘maatje’.

Veel mensen met een beperking gaan al vanaf jonge leeftijd naar school en werk met het speciaal vervoer, zoals een busje of een taxi. De partners van het project MEE op Weg zijn van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen. Zij willen de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken, met als uiteindelijk doel: iedereen kan optimaal meedoen aan het verkeer en vervoer met respect voor ieders eigenheid. Ofwel: meedoen in het verkeer is meedoen in de maatschappij.

Oefenen met avonturenplan
Elke deelnemer aan ‘MEE op Weg start met het maken van een avonturenplan samen met een ‘maatje’, een consulent van MEE en andere betrokkenen zoals ouders en verzorgers. Hij of zij bepaalt zelf de route, met welk vervoersmiddel en wanneer. Vervolgens gaan de deelnemer en het maatje samen op pad. Door zelfstandig te reizen ontmoeten ze andere mensen in het verkeer en hebben zij meer vrijheid om zelf te gaan sporten of langs te gaan bij vrienden.

Cliënten SDW
Vanuit SDW gaan negen cliënten starten met het project MEE op Weg. In de komende periode worden intakegesprekken gevoerd en maatjes voor de cliënten gezocht. De verwachting is dat deze cliënten binnen twee maanden op avontuur gaan en gaan starten met oefenen van zelfstandig reizen.

Samenwerking
MEE op weg is een samenwerkingsproject van Amarant, SDW, CZ Fonds, MEE West-Brabant en de Regio West-Brabant. Zij werken samen aan de uitvoering van dit project.

Meer informatie over het project is te vinden op www.meewestbrabant.nl/meeopweg.