Sectorplan gehandicaptenzorg fase 3 gepubliceerd

Terwijl de samenleving om versoepeling vraagt, bereidt Nederland zich ook voor op fase 3 van de COVID-19 pandemie. Gisteren publiceerde het RIVM dat het reproductiegetal van COVID-19 weer is gestegen tot boven de 1. Fase 3 kan afgekondigd worden wanneer er sprake is van ernstige zorgcontinuïteitsproblemen.

vaccinatie

Drie weken geleden is er gestart met de (landelijke) voorbereidingen voor fase 3. VWS heeft de VGN toen gevraagd om een sectorplan op te stellen. De VGN heeft dit opgepakt en in nauwe afstemming met leden en partners is het plan tot stand gekomen (zij de bijlage onder dit artikel). Het doel van het sectorplan is om op landelijk niveau aan te geven wat belangrijke factoren zijn voor de gehandicaptenzorg tijdens fase 3. Daarnaast dient het sectorplan als hulpmiddel voor zorgaanbieders om in de aanloop van fase 3 zowel lokaal als regionaal afspraken te maken over het adequate handelen, in de voorbereidende fase én tijdens fase 3 van de COVID-19 pandemie.

Medisch beleid

De NVAVG heeft medisch beleid tijdens fase 3 opgesteld (zie onderstaand). Op korte termijn verwachten we ook het medisch beleid van de V&VN. De VGN blijft benadrukken dat de uitvoering van fase 3 van de COVID-19 pandemie vooral lokaal en regionaal plaatsvindt.

De VGN is nog in afwachting van het tijdelijk landelijk beleidskader kwaliteit en continuïteit van zorg van VWS. Op basis van deze publicatie kan het sectorplan aangepast worden (de verwachting is volgende week). Mocht u vragen hebben over het sectorplan voor fase 3 dan kunt u die mailen naar corona@vgn.nl.