Achtergrond

Update Sectorplan Gehandicaptenzorg fase 3

Leestijd: 3 minuten
23 januari 2022

Door de enorme druk op de zorg als gevolg van COVID-19 bereiden we ons al enige tijd voor op fase 3. In samenspraak met partners uit het veld is het Sectorplan fase 3 voor de gehandicaptenzorg op 21-1-2022 geüpdatet.

Coronavirus op blauwe achtergrond

De update

Het Sectorplan Gehandicaptenzorg is in maart ’21 voor het eerst gepubliceerd. De context was toen anders dan nu, waardoor het plan aan een kleine update toe was. De inhoud is in essentie niet gewijzigd, maar op een paar plekken geactualiseerd. Denk hierbij aan de inleiding en met name rondom de stand van zaken wat betreft vaccinatie. Daarnaast is er op verzoek van de betrokken cliëntenorganisaties het belang van tijdige en goede communicatie richting cliënten en naasten en het betrekken van verwanten prominenter in het plan opgenomen. De financiële regelingen voor 2022 zijn tot op heden nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, worden deze toegevoegd.
 
De NVAVG en V&VN hebben medisch beleid opgesteld voor tijdens fase 3. Ook deze documenten zijn geüpdatet. Zie bijlage 1 en 2 van het sectorplan. 
 

Doel van sectorplan

Ten tijde van fase 3 staat in de eerste plaats  de continuïteit met een zo goed mogelijke kwaliteit van de meest noodzakelijke zorg centraal. Het doel van het sectorplan is om op landelijk niveau aan te geven wat belangrijke factoren zijn voor de gehandicaptenzorg tijdens fase 3. Daarnaast dient het sectorplan als hulpmiddel voor zorgaanbieders om in de aanloop van fase 3 zowel lokaal als regionaal afspraken te maken over het adequate handelen, in de voorbereidende fase én tijdens fase 3 van de COVID-19 pandemie. De verdere uitwerking vindt dan ook plaats in de regiosectorplannen en noodplannen van zorgorganisaties, omdat die context bepalend is voor de mogelijkheden en uitvoering.  

Betrokkenen

De VGN heeft de update ontwikkeld in afstemming met Ieder(in), Het LSR, KansPlus, Federatie Landbouw en Zorg, V&VN, NVO, NVAVG en de BVKZ.

 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: