Nieuws

Severinus: Maatwerk in de bezoekregeling moet, omdat we zo divers zijn

18 mei 2020

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: zorgorganisatie Severinus.

portretfoto Pieter Hermsen
Pieter Hermsen, bestuurder van Severinus

Severinus biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking van jong tot oud. Daarbij gaat het om 550 intramuraal wonende cliënten in Veldhoven en omgeving: het corona-gebied. Desondanks besloot bestuurder Pieter Hermsen in samenspraak met zijn MT, medewerkers en Cliëntenraad niet om de woonhuizen van Severinus op slot te gooien, maar te kiezen voor een invulling van de 'tenzij' van de 'nee, tenzij' bezoekregeling die de VGN op 23 maart publiceerde. 'Een zeer goed te verantwoorden regeling omdat de diversiteit binnen de gehandicaptenzorg zo groot is', vertelt hij. 'Juist daarom moeten we maatwerk aanbieden.'

De regeling werkt

'En het werkt. Wij, onze bewoners en ook hun familie zijn blij met deze mogelijkheid.' Binnen Severinus is slechts een klein aantal corona-besmettingen geweest, waardoor verscheidene woonlocaties in quarantaine moesten. 'Op één persoon na is iedereen hersteld of herstellende met een goed perspectief. Helaas is een persoon overleden. Een kwetsbare bewoner die in maart ziek is geworden. Een hele nare gebeurtenis voor alle betrokkenen, ook voor ons als organisatie.'

Geen afwijkende aantallen

Vooralsnog wil Pieter geen conclusies trekken op deze kleine aantallen. Maar, geeft hij aan, 'het is wel erg fijn dat het beleid tot nu toe niet heeft geleid tot een afwijkend aantal zieken of sterfgevallen, ik zou durven beweren, integendeel.' Hij wijst op de bijkomende (psychische) problemen die vaak optreden als mensen met een beperking, autisme of dementie langdurig geen contact hebben met de belangrijkste mensen in hun leven. 'Dat traumatiseert. Het leidt tot gedragsproblemen en relatieproblemen die nadien allemaal weer hersteld moeten worden. Juist daarom zijn we blij met de tenzij-mogelijkheid in de regeling en hebben we dit vanaf het begin af aan toegepast.'

Bezoekmogelijkheden

In de praktijk betekent dit dat Severinus enkele tientallen ouders die een rol hebben in de verzorging en begeleiding van hun kind, heeft toegelaten in de woning. Feitelijk in dezelfde rol als begeleiders. 'Uiteraard met alle beschermende maatregelen die erbij horen', benadrukt Pieter. Daarbij werkt Severinus vanuit het idee van compartimentering, wat inhoudt dat er zoveel mogelijk vaste mensen (bijna 100%) in een locatie aanwezig zijn. 'Daarnaast en dat is misschien wel de belangrijkste "tenzij", werden er mogelijkheden gecreëerd tussen familieleden om elkaar te zien als er sprake is van emotionele of psychische gevolgen vanwege het niet kunnen zien van elkaar. Een keer per week en maximaal anderhalf uur.

Verantwoord

In dat geval komt de familie niet ín de woning. De ontmoetingen vinden aan de deur plaats en er wordt bijvoorbeeld een wandeling gemaakt. 'Dit onder aanvullende voorwaarden op het bestaande RIVM-beleid, zoals dat de familie hun kind/naaste niet mee naar huis neemt en de ontmoeting niet plaatsvindt bij gezondheidsklachten. 'Dit beleid wordt vanaf eind maart al toegepast en tot op heden loopt dit voortreffelijk', vertelt Pieter. 'Iedereen die gebruikmaakt van deze regeling doet dit op een verantwoorde en te verantwoorden wijze. Niemand wil namelijk dat zijn of haar kind/naaste of groepsgenoten ziek worden. En uiteraard willen ze dit ook zelf niet worden.'

Dagbesteding

Andere invullingen van de regeling zijn dat de dagbesteding niet langer op externe locaties wordt aangeboden, maar gecombineerd op de woonlocaties. En de cliënten die in een appartement wonen, dat kan ook aanleunend zijn, mogen volgens de algemene regels (maximaal drie bezoekers per persoon) bezoek ontvangen als dit via een eigen ingang kan.

Volgende stappen

Ondertussen zijn binnen Severinus stappen gezet om bezoek voor alle directe familieleden en verwanten te creëren. Uiteraard onder dezelfde condities. Dus niet in woningen waar cliënten gezondheidsklachten hebben en ook niet bij de meest kwetsbare cliënten. Voor hen gelden maatwerk-afspraken en wordt, waar mogelijk en haalbaar, gebruik gemaakt van beeldbellen. Ook is er dagelijks intens contact tussen begeleiders en familie.

Extended family

‘We hebben ervoor gekozen van onze woningen een zogenaamde "extended family" te maken. In eerste instantie uitgebreid met de medewerkers dagbesteding die met de medewerkers wonen een vast team vormen en welke we vanaf 15 juni uitbreiden met twee voor de client belangrijke personen, veelal de ouders of andere familieleden.'

Het kan - en moet!

Pieter: 'Hoewel het een keuze is van de individuele zorgorganisatie en uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bestuurder, ben ik van mening dat nogal wat collega’s te weinig en soms helemaal geen gebruik hebben gemaakt van de goed doordachte en met RIVM en GGD en VWS afgestemde werkwijze die voor en met ons is gemaakt. Erg jammer en dat geeft veel verdriet bij met name ouders, maar ook hun kinderen. En uiteraard, we moeten alle voorzichtigheid aan de dag leggen voor de meest kwetsbaren, maar laten we ons realiseren dat er ook vele anderen zijn en dat het dan ook gewoon anders kan - en moet!'

Informatie

Begin maart vertelde Pieter Hermsen zijn verhaal bij EenVandaag. U kunt dat programma hier terugkijken.

In de serie Hoe gaat het nu bij... leest u ook de verhalen over andere instellingen in de gehandicaptenzorg ten tijde van corona.

Ronella Bleijenburg