Nieuws

Signaleren belangrijk voor naleving van contractstandaarden jeugd: maak gebruik van aanbod ketenbureau i-Sociaal domein

16 juni 2023

Gemeenten hebben zich eind vorig jaar via zelfbinding verplicht om gebruik te maken van de contractstandaarden Jeugd. De leden van de VNG -alle gemeenten- houden elkaar aan de afgesproken contractstandaarden en spreken elkaar aan, wanneer daarvan wordt afgeweken. Maar dat moet dan eerst gesignaleerd worden. Daarbij kunnen aanbieders helpen.

Gezin in handen

Naleving begint met signaleren

Om gemeenten en aanbieders te helpen bij een goede implementatie en uitvoering van de Contractstandaarden jeugd biedt het Ketenbureau i-Sociaal Domein gemeenten en aanbieders de nodige ondersteuning. In de eerste plaats bij het signaleren van situaties waarin niet gewerkt wordt in overeenstemming met de Contractstandaarden Jeugd. Daarbij biedt het Ketenbureau de volgende mogelijkheden:

  1. Maak als gemeente of aanbieder gebruik van de mogelijkheid om bij de start van nieuwe aanbestedingen/inkooprondes de te hanteren contracten te laten checken op het juiste gebruik van de Contractstandaarden.
  2. Maak als aanbieder gebruik van de mogelijkheid om ons een signaal te geven wanneer u onverhoopt een nieuw contract krijgt dat niet is opgesteld volgens de Contractstandaarden Jeugd.

Gemeenten en aanbieders kunnen dit doen door hun vraag of signaal af te geven aan de Regioadviseurs van het Regioteam Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap Jeugdwet & Wmo. 

Meer informatie

Meer informatie over contractstandaarden jeugd vind je op de site van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: