Nieuws

Signaleringslijst van misbruikplegers kan veel leed voorkomen

06 oktober 2012

Het zou een goed idee zijn als hulpverleners die grensoverschrijdend gedrag vertonen op een signaleringslijst kunnen worden gezet. Vertrouwenspersonen kunnen dan zien of sollicitanten op deze lijst vermeld worden. Dat zegt bestuurder Marten de Bruine van Koninklijke Visio naar aanleiding van verklaringen van een onderwijsassistent. De man heeft bekend zes kinderen te hebben misbruikt bij Visio. Eerder zou hij volgens eigen zeggen slachtoffers hebben gemaakt bij een andere instelling voor gehandicaptenzorg en de scouting.

‘Nu is het relatief makkelijk voor werknemers om van instelling naar instelling te hoppen als er verdenkingen tegen ze ontstaan’, stelt de woordvoerster van Visio. ‘Als mensen niet veroordeeld zijn, kun je daar op dit moment weinig tegen doen. Als instellingen mag je elkaar niet waarschuwen voor deze mensen.’ Bij alle instellingen waar de onderwijsassistent werkte, kreeg hij op basis van zijn blanco strafblad een verklaring van goed gedrag.

Aan een signaleringslijst zijn volgens De Bruine wel strikte voorwaarden verbonden. Zo moet bij het opstellen van zo’n lijst het College Bescherming Persoonsgegevens nauw betrokken worden. Ook moet de maatregel passen binnen de bestaande wetgeving. De lijst mag alleen door vertrouwenspersonen worden ingezien en mag alleen gebruikt worden voor screening op grensoverschrijdend gedrag.

Directeur Hans Schirmbeck van de VGN: 'Het is belangrijk zo alert mogelijk te blijven op grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Werkgevers kunnen in sollicitatie- en functioneringsgesprekken seksueel misbruik aan de orde stellen. Ze kunnen referenties van eerdere werkgevers opvragen en een verklaring omtrent gedrag voor alle medewerkers verplicht stellen. Bovendien kunnen ze bij grensoverschrijdend gedrag eerder aangifte doen bij de politie. Daarnaast moeten we elke maatregel die we kunnen nemen ter preventie van seksueel misbruik onderzoeken. Een signaleringslijst kan nooit de enige oplossing van het probleem zijn. Maar zo'n lijst kan wel een extra bijdrage leveren en dan willen we daar - mits juridisch goed onderbouwd - zeker aan meewerken.'