Nieuws

Simpel switchen tussen werk en dagbesteding

10 januari 2019

Het afgelopen jaar sprak het ministerie van SZW met stakeholders in de participatieketen. Over de acties zijn die daaruit volgen, stuurde staatssecretaris Van Ark op 27 december een brief aan de Tweede Kamer: Simpel switchen in de participatieketen.

Doel van de gesprekken met de stakeholders – mensen met een beperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen – was erachter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Staatssecretaris van Ark wil deze drempels wegnemen: 'Mensen moeten de gelegenheid hebben en zich veilig genoeg voelen zich te ontwikkelen. Veel mensen kunnen dat op eigen kracht, anderen hebben daar (veel) ondersteuning bij nodig. Elk mens is uniek, zowel wat betreft zijn talenten als zijn beperkingen. En elk mens wil een loopbaanperspectief dat bij hem past. Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen op de voor hen best passende plek, passend bij zijn mogelijkheden. Dit kan en mag een reguliere baan zijn of een beschutte werkplek".

De aanpak vraagt om een integrale intensieve samenwerking over de domeinen heen en wordt langs vier lijnen uitgewerkt:

  • Mensen moeten makkelijker vanuit een uitkering kunnen werken én terug kunnen vallen op de uitkering als het toch niet lukt.Zo wordt het recht op herleven van de Wajonguitkering verlengd tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en wordt het eenvoudiger om een participatie uitkering aan te vragen.
  • Beter inzicht in de financiële gevolgen van werk.
    Werk moet lonen, maar in de praktijk is dit niet altijd zo. Doordat toeslagen wegvallen, houdt een werknemer soms netto minder over. Hier wordt samen met andere ministeries een oplossing voor gezocht. Ook wordt er een rekentool ontwikkeld waarmee vooraf duidelijk wordt wat de inkomenseffecten zijn als je gaat werken.
  • Meedoen op de best passende plek.
    Mensen uit de dagbesteding moeten gemakkelijker de stap naar werk kunnen zetten, maar ook gemakkelijker terug kunnen vallen op hun indicatie voor dagbesteding. Zorgaanbieders hebben vaak geen financiële prikkel om te investeren in de ontwikkeling en de doorstroom van mensen met een beperking naar werk. SZW gaat samen met VWS onderzoeken hoe kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen met beperkingen en wat nodig is om de drempels de verlagen of weg te nemen.
  • Continuïteit in begeleiding en ondersteuning.
    Vooral bij de overgang van school naar werk of van zorg naar werk is continuïteit van de begeleiding van groot belang. Ook belangrijk is dat professionals integraal werken en de mogelijkheid hebben om een voorziening zoals job coaching op maat in te zetten.

De staatssecretaris belooft voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin maatregelen zijn uitgewerkt.

U vindt de Kamerbrief in de bijlage. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen