Nieuws

Simpel Switchen van Dagbesteding naar werk

23 oktober 2019

Het moet voor mensen met een beperking veiliger en makkelijk worden om de overstap te maken naar een (betaalde) baan. Daarom heeft het ministerie van SZW het project Simpel Switchen de participatieketen ingericht. In deze brochure worden een zestal inspirerende voorbeelden beschreven van gemeenten/regio’s die aan de slag zijn gegaan met de overgang van dagbesteding naar werk. Op welke manier ondersteunen gemeenten, werkgevers, zorgorganisaties en andere partijen hierbij? Het gaat om informatie uit de praktijk waarmee gemeenten en andere instanties worden geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan.

Een medewerker met een beperking

Inspirerende voorbeelden

In deze verkenning staan de verhalen van vijf gemeenten en een regio centraal: Almere, Amsterdam, Arnhem, Ede, Oss en het Rijk van Nijmegen. Zij hebben ieder op hun eigen manier ervoor gezorgd dat dagbesteding en werk goed op elkaar aansluiten. Dat geeft een mooi beeld van verschillende mogelijkheden die er zijn om mensen te laten doorstromen van dagbesteding naar (beschut) werk, maar ook weer een weg terug te bieden als dat nodig blijkt. Het beschrijvende deel wordt afgesloten met een overzicht van zaken die opvallen in de zes cases.

Aan het eind van deze publicatie is een lijst te vinden van aandachtspunten over de overgang van dagbesteding naar werk. Deze punten kunnen voor u belangrijk zijn als u in uw gemeente of regio ook met dit thema aan de slag wil.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: