Site over verstandelijke beperking en diabetes in de maak

Mensen met een verstandelijke beperking met diabetes en hun naasten en begeleiders informatie op maat geven over diabetes en zelfmanagement stimuleren. Dat is de doelstelling van het project 'Diabetes zelf in de hand'. Op een nieuwe website kunnen mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en begeleiders vanaf medio 2013 elk een eigen e-learning gebruiken om meer te weten te komen over diabetes.

De e-learning geeft informatie over wat diabetes is en wat het betekent voor het dagelijks leven. Maar ook informatie over medicijnen, hoe je in contact kunt komen met lotgenoten en hoe begeleiders en naasten het beste ondersteuning kunnen bieden. Dit moet ertoe bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking op een goede manier de eigen regie voeren en gezond kunnen leven met hun aandoening.

Multiculturele doelgroep
Migranten in Nederland, voornamelijk mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond, hebben twee tot vier keer zo veel kans om diabetes te ontwikkelen dan gemiddeld. Bij het ontwikkelen van de voorlichting en educatie houden we rekening met de culturele en sociale context en sluiten we aan bij de wensen en behoeften van een multiculturele doelgroep.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, kenniscentrum Mikado, het NIVEL, Stichting Ookjij.nl en Zorgbelang Gelderland zijn de initiatiefnemers van het project Diabetes op maat. Ze gebruiken elk hun eigen kennis, expertise en netwerk om de site zó te ontwikkelen dat het een digitale leeromgeving wordt met informatie die perfect aansluit bij de doelgroep en hun omgeving.

Meer weten?
De website is vanaf halverwege 2013 beschikbaar. In de bijgevoegde factsheet vindt u meer informatie over dit project. Ook kunt u hiervoor mailen naar info@diabeteszelfindehand.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van