Nieuws

Sorgdrager: organisatie IGZ moet op de schop

20 november 2012

De top van de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet kleiner, op de vloer moeten er ongeveer vijftig werknemers bij en de regiokantoren in het land moeten dicht. Inspecteurs moeten minder tijd besteden aan het uitgebreid rapporteren en moeten vaker onaangekondigde inspectiebezoeken uitvoeren.

Ook moet er een meldpunt komen waar iedereen terecht kan met klachten. Dat meldpunt ziet erop toe dat de klacht goed afgehandeld wordt door de juiste instantie: de zorgaanbieder zelf of de inspectie. Dat zijn de adviezen van oud-minister Winnie Sorgdrager en onderzoeker Koos van der Steenhoven, die onderzoek deden naar de manier waarop de inspectie klachten afhandelt. Ze presenteerden hun bevindingen en adviezen maandag aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Verbeteringen
Uit de onderzoeken bleek verder dat de IGZ te lang doet over de afhandeling van klachten. Ook is er geen speciale aanpak voor zeer ingewikkelde dossiers. Het ICT-systeem dat de inspectie gebruikt moet ook flink worden verbeterd.

Doorlooptijd
Tussen 2005 en 2012 duurde het gemiddeld 200 dagen om een dossier af te ronden. Volgens Sorgdrager was het geen uitzondering dat de inspectie meer dan een jaar deed over het afsluiten van een dossier. Inmiddels heeft de inspectie de doorlooptijd terug weten te brengen naar 125 dagen, staat in het rapport.

Verwachtingen
Ook zijn de verwachtingen van burgers van de inspectie niet juist. Mensen gaan er vanuit dat de dienst een klacht in behandeling zal nemen, terwijl zij in realiteit vaak worden doorverwezen naar een klachtencommissie van de betrokken zorginstelling. De IGZ gebruikt de meldingen echter enkel als signaal. Daarover moet beter worden gecommuniceerd met klagende burgers.

Wetgeving aanpassen
Verder moet er wat de onderzoekers betreft één wet komen waarin het toezicht van de IGZ wordt geregeld. Nu zijn de afspraken verdeeld over 25 wetten. Daardoor moeten zelfs experts soms zoeken om duidelijkheid te krijgen over de taken en bevoegdheden van de inspectie.

De rapporten van Sorgdrager en Van der Steenhoven sluiten achteraan een lange rij van rapporten en adviezen. Die zijn steeds door de inspectie en de politiek omarmd. "Maar de uitvoering stokte steeds", aldus Van der Steenhoven. Sommige adviezen uit de vorige rapporten zijn daarom ook nu weer overgenomen. Hij ziet een mooie taak weggelegd voor de nieuwe inspecteur-generaal van de IGZ, Ronnie van Diemen-Steenvoorde, die op 1 december aan het werk gaat en die volgens hem "van wanten weet".

Reactie
De IGZ wil geen reactie geven op de conclusies van oud-minister Winnie Sorgdrager en onderzoeker Koos van der Steenhoven, laat een woordvoerster van de IGZ weten. De onderzoeksuitkomsten worden maandag om 13:00 uur aan minister Schippers van VWS gepresenteerd en zij is ook degene die opdracht had gegeven tot het onderzoek. De minister is verantwoordelijk voor de IGZ en de inspectie laat een reactie daarom over aan de minister, aldus de woordvoerster van de IGZ.