Nieuws

Speciale editie van Katern over het ZonMw programma ’Onderzoek voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’

03 oktober 2012

Bij het oktobernummer van Markant presenteren in een speciale uitgave van Katern de vijf consortia van het programma “Onderzoek ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking” elk één van hun vele onderzoeken. Met deze publicatie willen ze eraan bijdragen dat de kennis waartoe dit onderzoeksprogramma heeft geleid, zoveel mogelijk wordt gedeeld en in de praktijk wordt toegepast
 

De consortia zijn opgericht in 2006 en 2007, met als doel het onderzoek met betrekking tot mensen met verstandelijke beperkingen te versterken en een infrastructuur te ontwikkelen. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere universiteiten en zorgaanbieders, gefinancierd vanuit ZonMw en de partners zelf.   Inmiddels liggen er nu goede onderzoeken met prima onderzoekers en er is een uitstekende samenwerking met zorginstellingen. ZonMw en de VGN werken momenteel, samen met Vilans en MEE Nederland, aan het opstellen van een Kennisagenda. Het doel hiervan is nog verder richting te geven aan het ontwikkelen en toepassen van kennis voor mensen met een beperking.  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten