Nieuws

'Spontane vermaatschappelijking is een illusie'

26 november 2013

Zorg en hulp in de buurt ontstaan niet vanzelf als antwoord op de bezuinigingen in de zorg. Het sociale netwerk van mensen met een beperking zal de zorg niet spontaan overnemen. Dat zegt bijzonder hoogleraar actief burgerschap Evelien Tonkens in het decembernummer van Markant over het thema ‘zorgzame samenleving’.

De verwachtingen ten aanzien van de buurt en het sociale netwerk zijn hoog, maar tweederde van de buurtbewoners zonder beperking heeft geen enkel contact met hun medebewoners met een beperking. Waar er wel contact is, gaat het niet altijd goed, zegt Tonkens. Gemeenten en welzijns- en zorginstellingen doen er goed aan voor mensen met een verstandelijke beperking luchtige, begrensde contacten te organiseren in de buurt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van begeleiding door professionals in door zorginstellingen gerunde projecten als een kinderboerderij of een buurtrestaurant.

Decembernummer Markant
Het decembernummer van Markant is helemaal gewijd aan de veranderingen in de langdurige zorg en de gevolgen daarvan voor de samenleving, zoals de grotere inzet van vrijwilligers.

Achtergrondverhaal: Vrijwilligers gezocht
De overheid verwacht van burgers een grotere betrokkenheid bij elkaar, ook in de langdurige zorg.
Is de samenleving klaar voor deze ingrijpende hervorming?

Interview: Lucas Meijs
‘Ik ben een echte civil society-man’, zegt Lucas Meijs, ‘maar in de gehandicaptenzorg kun je niet alles overdragen aan de civil society.’ De rol van gemeenten is volgens hem beperkt en aan zijn keukentafel is voor ambtenaren geen plaats.

Reportage: TWAspanhûzen
Professionele ondersteuning, maar wel door de buren. In de TWAspanhûzen van Talant woont een begeleiderspaar naast gezinnen van ouders met een verstandelijke beperking.

Achtergrond: Vrijwilligers in gehandicaptenzorg
Ze zijn met duizenden: mensen die vrijwilligers werk doen in de gehandicaptenzorg. En hun belang groeit door de ontwikkelingen in de AWBZ en Wmo. Maar wat komt er in de praktijk kijken bij de inzet van vrijwilligers.

Achtergrond: Wijkring
Hoe breng je mensen met verschillende zorgvragen, maar ook met elk hun eigen talenten bij elkaar in een buurtnetwerk? Evelien van der Niet en Erwin Wieringa stimuleren dat mensen zelf verbindingen met elkaar aangaan.

Kennis & Onderzoek: Belevingsgericht eten
Op tafel staat voedsel dat gezond is voor de hersenen en wordt opgediend op effen servies. Begeleiders eten mee in een rustige sfeer. Ouderen met dementie gaan er beter door eten zeggen wetenschappers en gastvrouwen in de ouderenzorg. Het is ook toepasbaar voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Ga voor alle artikelen uit het themanummer naar www.tijdschriftmarkant.nl.