Nieuws

Spreekuren onderwijs-zorgarrangementen

Leestijd: 1 minuten
19 juli 2022

Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, in tegendeel. Om meer zicht te krijgen op de punten waarop wet- en regelgeving knelt starten de ministeries vanaf 1 januari 2023 een experiment onderwijszorgarrangementen.

Deelnemers aan het experiment kunnen tijdelijk afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Doel is te onderzoeken of deze ruimte leidt tot meer maatwerk op het vlak van onderwijs en zorg voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoefte. 

Gahandicaptenzorgorganisaties zijn mogelijk in overleg met regionale onderwijspartijen en gemeenten over deelname aan de experimenteerregeling. Loop je in dit proces nog tegen vragen aan? De ministeries van OCW en VWS organiseren twee spreekuren om vragen te stellen.

De spreekuren zijn gepland op 15 september of 13 oktober 2022. Tijdens deze spreekuren is er de mogelijkheid voor het stellen van aan medewerkers van het ministerie van OCW en VWS. Tijdens de spreekuren wordt alleen ingegaan op de vragen van de deelnemers die direct betrokken zijn in het aanvraagproces voor de experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen. Er wordt geen algemene informatie verstrekt over de experimenteerregeling.

Aanmelden voor het spreekuur: :

Wil je meer weten over de regeling zelf? Klik dan hier voor meer informatie.