Nieuws

Via StAG investeren gehandicaptenzorgaanbieders in duurzame inzetbaarheid medewerkers

05 oktober 2023

Het is belangrijker dan ooit dat mensen die in de gehandicaptenzorg werken, dat in de toekomst ook kunnen en blijven doen. Zorgaanbieders die lid zijn van de VGN investeren dit jaar daarom extra in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers via de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Zij streven ernaar dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken.

mensen aan tafel geven een high five

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is er voor werkgevers en werknemers. Het is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg: de FNV, CNV, Nu’91, FBZ en de VGN. Het doel van StAG is om er (mede) voor te zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft om in te werken. En goede zorg en ondersteuning biedt - en kan blijven bieden - aan mensen met een beperking. Daarvoor is een goed arbeidsklimaat nodig. De StAG ontwikkelt activiteiten en projecten op basis van de volgende thema’s:

 1. Participatie en inzetbaarheid
 2. Professionaliteit
 3. Arbeidsverhoudingen
 4. Arbeidsomstandigheden
 5. Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Speerpunten van de komende jaren zijn duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in alle levensfases, ontwikkeling, en een veilige en gezonde werkomgeving. 

StAG-projecten van 2022 en 2023

De StAG werkt aan haar doelen via verschillende projecten. Zo is er in 2022 gewerkt projecten als De Zorginspirator, YouChooz en Digivaardig in de Zorg. Ook heeft StAG competentieprofielen in de gehandicaptenzorg herijkt in een Competentiebox, de CAO-app verder ontwikkeld, bijgedragen aan een verzuimanalyse en inzicht gegeven in overzichtelijke arbeidsmarktgegevens.

Groot MDIEU-project voor duurzame inzetbaarheid

  Daarnaast is er het afgelopen jaar een MDIEU-aanvraag voorbereid, met als doel: medewerkers in staat stellen om vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen, met betekenisvol werk. Lees hier meer over de aanvraag. die inmiddels is gehonoreerd. De activiteiten worden nu uitgewerkt en voorbereid. Hierover volgt later meer informatie op deze website.

  Nieuwe financiering van de StAG

  De oorspronkelijke financiering van het fonds bestond uit een storting vanuit het in 2005 opgeheven sectorfonds Zorg & Welzijn. Omdat deze middelen niet onbeperkt zijn, is in de Cao-Gehandicaptenzorg door werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken om (voor de duur van de cao) een bijdrage te innen van de werkgevers die lid zijn van de VGN. Zo kan de StAG zich blijven inzetten voor het gemeenschappelijke doel van een aantrekkelijke arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg.

  Noortje Smit lachend
  Wil je meer weten?
  Neem contact op met Noortje Smit

  Deze pagina is een onderdeel van: