Nieuws

Gehandicaptenzorg vraagt subsidie aan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

25 april 2023

De sociale partners in de gehandicaptenzorg willen iedere medewerker in de gehandicaptenzorg in staat te stellen om met betekenisvol werk vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Daarom is het ambitieuze activiteitenplan 'Oog voor elkaar' opgesteld. De VGN heeft samen met de vakbonden voor dit activiteitenplan een aanvraag gedaan voor de MDIEU-subsidie om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te bevorderen.

Vrouw met tamboerijn kijkt lachend naar andere vrouw die naar haar hoofd wijst

Het activiteitenplan ‘Oog voor elkaar’ zet de komende twee jaar stevig in op drie speerpunten:

  1. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  2. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
  3. Het bevorderen van bewustzijn en eigen regie

De komende maanden worden de activiteiten nader uitgewerkt. Het streven is om, na toekenning van de subsidie, vanaf juli 2023 te starten met de uitvoering.

Jouw input is welkom

Heb jij een idee om de activiteiten verder vorm te geven of wellicht een tip voor een organisatie of bedrijf dat de activiteiten een stap verder kan brengen? Kijk dan op de website van de StAG om jouw input te geven. Daar kun je ook het activiteitenplan downloaden.

De MDIEU-subsidie wordt vanaf september ook opengesteld voor subsidieaanvragen van individuele werkgevers. Meer informatie hierover vind je op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: