Nieuws

Stand van zaken Vennootschapsbelasting in de Jeugdzorg

22 mei 2019

In de bijgevoegde notitie geven we een update in de kwestie van de Vennootschapsbelasting (Vpb) in relatie tot de jeugdzorg. Niet altijd is duidelijk wat wel en wat niet onder de vrijstelling van Vpb valt. In de notitie en de bijlagen geven we uitleg van de stand op dit moment.

administratievelastenverlichtingsociaaldomein

Het bestuur van de VGN vroeg om deze update die ook besproken is in de BAC-bedrijfsvoering. In de notitie gaan we in op de situatie vóór 2015 en op de verandering sinds de stelselwijziging. Ook gaan we in op de rol van de VGN hierin. 

De notitie, een brief met antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op Kamervragen (2015) en een recente publicatie in de Staatscourant voegen we als bijlagen toe. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: