Nieuws

Kamervragen over vennootschapsbelasting en jeugdzorg

20 oktober 2017

Op 6 augustus informeerden we u over de vennootschapsbelasting (Vpb) in de Jeugdzorg. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën ook enkele Kamervragen daarover beantwoord. Ook het departement geeft aan dat nog niet alles helder is, maar het leek ons goed u over deze vragen en antwoorden te informeren.

De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en de brief met antwoord op de vragen uit de Kamer voegen we als bijlagen bij.

Frits Mul (fmul@vgn.nl)

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: