Nieuws

Start campagne cliëntondersteuning

22 januari 2020

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn voor mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en helpen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Co-campagne

Campagne: eenvoudig een Co in de buurt vinden

Centraal in de campagne staat een website waar informatie te vinden is over cliëntondersteuning: www.clientondersteuning.co.nl. Op de website kunnen mensen eenvoudig zien waar in de eigen buurt een Co te vinden is. De site bevat daarnaast ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. 

Campagne gericht op cliëntondersteuning in Wlz en Wmo

De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De campagne richt zich op cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz), waar de zorgkantoren verantwoordelijk voor zijn en cliëntondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in hun regio. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning krijgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de campagne op: www.clientondersteuning.co.nl. Voor professionals zijn er (zonder kosten) allerlei campagnematerialen te downloaden en te bestellen via www.clientondersteuning.co.nl/voorprofessionals.