Nieuws

Steeds meer werkgevers aan de slag met de Participatiewet

29 juli 2015

Steeds meer werkgevers maken ruimte voor mensen met een beperking, wel is er blijvend inspanning en veel aandacht nodig om in 2026 de 125.000 banen voor de doelgroep beschikbaar te hebben. Ook in de gehandicaptenzorg stijgt het aantal banen voor mensen met beperkingen gestaag.

Via Werkgeversinstituut (WGI) motiveert en ondersteunt AWVN werkgevers die aan de slag gaan om (meer) ruimte te maken voor mensen met een beperking. Ook uit de cijfers van SZW blijkt dat steeds meer organisaties in beweging komen (tot eind 2014 waren dat in de marktsector in totaal 9.224 extra banen en bij de overheid 1.508).
Al ambities tot in 2026

Op werkgeversgaaninclusief.nl blijft de teller eveneens stijgen. Momenteel staat deze op 4.290 geambieerde banen tot eind 2015. De ambities van werkgevers ná 2015 zijn daar niet zichtbaar. Maar werkgevers kunnen er hun ambities voor latere jaren wel kwijt. Afgelopen week stond de teller voor 2016 op 5.000, het aantal banen voor mensen met een beperking dat 92 werkgevers komend jaar beschikbaar maken. En er zijn zelfs al 45 werkgevers die voor het jaar 2026 een ambitie genoteerd hebben: bij elkaar 5.724 banen.
Veel tijd en aandacht nodig

De ervaring leert wel dat het heel veel tijd en aandacht kost om bedrijven daadwerkelijk actief te krijgen. Dat heeft onder andere te maken met commitment op directieniveau, draagvlak op de werkvloer, oog voor de mogelijkheden om werk anders te organiseren en het vinden van geschikte kandidaten. Er is blijvend inspanning en veel aandacht nodig om in 2026 de 125.000 banen voor de doelgroep beschikbaar te hebben. Daarom zet de VGN het netwerk 'VGN Participeert voort'. Het netwerk 'VGN Participeert' draait om de vraag hoe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zelf banen kunnen creëren voor mensen met een beperkingen.

Wilt u hieraan meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker VGN, abertijn@vgn.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: