Nieuws

Oplossingen uit de praktijk voor de praktijk

15 juni 2015

Het lerend netwerk VGN Participeert draait om de vraag wat er nodig is om mensen met een beperking uit de 125.000 – zoals overeengekomen in het sociaal akkoord – te plaatsen bij werkgevers in de branche gehandicaptenzorg. Het gaat om het creëren van extra arbeidsplaatsen voor deze groep. In alle bijeenkomsten is een ‘kapstok’ gehanteerd in de vorm van een checklist / plan van aanpak.  In de vijfde de bijeenkomst is gewerkt aan oplossingen voor en door het netwerk.

Bijeenkomst ‘De nieuwe WERKelijkheid. Gehandicaptenzorg inclusief’
Op 18 juni 2015 organiseren SBCM, A&O-fonds SW, en VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de bijeenkomst ‘De nieuwe WERKelijkheid. Gehandicaptenzorg inclusief’. Tijdens deze bijeenkomst deelt het netwerk ‘VGN participeert’ graag zijn ervaringen met u over de mogelijkheden om werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meld u aan en zet 18 juni in uw agenda. 

Toekomstige werknemer
Opvallend is dat veel deelnemers automatisch denken aan een cliënt als het gesprek komt op toekomstige werknemers op de extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarnaar het netwerk op zoek is. Het hart ligt bij de cliënt en het creëren van kansen voor hem. Andere kwetsbare doelgroepen voor wie de 125.000 extra arbeidsplaatsen zijn afgesproken, liggen minder in de belevingswereld. Ook blijkt het soms lastig om te blijven denken vanuit het werkgeversperspectief van de eigen organisatie. Overigens is het in de praktijk ook lastig om een cliënt als collega tegen te komen. Oplossing daarvoor is voor het wonen en werken verschillende vestigingen of locaties te kiezen.

Samenwerking GHZ-SW
In het leernetwerk geïnventariseerd op welke wijze organisaties voor gehandicaptenzorg en voor sociale werkvoorziening met elkaar samenwerken. De instellingen hebben hierin gezocht naar samenwerkingsvormen waarin de beide organisaties vanuit de eigen expertise elkaar versterken. Opvallend is dat deze samenwerking in vele verschillende wijzen is ingevuld.

Verplaats je in de rol van de manager
Irma Scholtens van Dichterbij presenteerde een voorbeeld waarbij ze bewust in de rol van de werkgever is gestapt om te komen tot een goed gesprek in tijden van krimp. Het voorbeeld is opgebouwd vanuit organisatiebelang en Irma brengt momenteel in kaart wat de organisatie op al heeft gerealiseerd in het kader van de Participatie- en Quotumwet.

Vanuit werkgeversperspectief is een cijfermatige en inhoudelijke onderbouwing gemaakt van het enerzijds wel en anderzijds het niet in dienst nemen van mensen met een beperking (denk aan quotumbedrag, SROI-verplichting, imagoschade). Op basis van deze risico-inventarisatie kan de werkgever zelf een keuze maken.

Extra banen: extern en .. intern
Dorien van Noort en Wilma van Meer van Pameijer presenteerden wat ze met en voor Hogeschool Rotterdam hebben gerealiseerd en waarin studenten ook een rol hebben in het kader van hun studie. Er zijn 16 beschutte leer-werkervaringsplekken voor cliënten van Pameijer gecreëerd, die dagelijks door leerwerkcoaches op de werkvloer worden begeleid. Bedoeling is dat cliënten hun arbeidsvaardigheden verder ontwikkelen en de intentie is dat zij indien mogelijk doorstromen naar een arbeidsplaats binnen de Hogeschool. In 2015 vindt opschaling plaats. Door wetgeving neemt aan de zijde van de Hogeschool Rotterdam het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid toe. Men kan die door de samenwerking met Pameijer zonder risico invullen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: