Nieuws

Veel belangstelling voor opbrengsten leernetwerk ‘VGN Participeert’

15 juni 2015

Hoe kom je aan extra arbeidsplaatsen als alle taken in een organisatie al zijn belegd? Wie telt wel en niet mee als het gaat om de Participatiewet en de quotumregeling. Deze en vele andere vragen kwamen voorbij tijdens de bijeenkomst  van het leernetwerk ‘VGN Participeert’. Bijna honderd belangstellenden kwamen naar Visio in Huizen om meer te horen over de manier waarop zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zelf banen kunnen creëren voor mensen met een beperking. Tijdens de middag stond de praktijk centraal en werden veel ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Het lerend netwerk 'VGN Participeert' draait om de vraag wat er nodig is om mensen met een beperking uit de 125.000 banen – zoals overeengekomen in het sociaal akkoord – te plaatsen bij werkgevers in de branche gehandicaptenzorg. Het gaat om het creëren van extra arbeidsplaatsen voor deze groep.

Programma
Joke Dekker van SBCM (het arbeidsmarktfonds voor de sector Sociale Werkvoorziening) hield een inleiding waarbij ze terugblikte op het afgelopen jaar waarin het leernetwerk 'VGN Participeert' regelmatig bij elkaar kwam. Zo’n 15 aanbieders in de gehandicaptenzorg verkenden in dit leernetwerk met elkaar wat er nodig was om in de eigen organisatie banen te creëren voor mensen met een beperking.

Daarna volgde een (video)boodschap van Hans Schirmbeck (directeur VGN) en Huib van Olden (voorzitter SBCM) waarin beiden benadrukten hoe belangrijk het is dat SW-bedrijven en zorgaanbieders hun krachten bundelen. De nieuwe wetten en bezuinigingen hebben een enorme impact op de aanbieders in de gehandicaptenzorg, aldus Hans Schirmbeck. "Het is ingewikkeld, maar ook een grote uitdaging hoe je het anders en slimmer kan organiseren. Allebei de sectoren hebben veel ervaring en het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt om zo extra banen mogelijk te maken", aldus beide voorzitters.

Workshops
Vervolgens volgden er twee workshopsrondes met interessante workshops over functiecreatie, wet- en regelgeving, bedrijfsmatige benadering, creatief zoeken naar mogelijkheden (o.a. met een prezi-presentatie van Cavent en een film van Pameijer) en kijken door de bril van... dat ging over intern draagvlak creeëren.

Ook werden de opbrengsten van het lerend netwerk 'VGN Participeert' gepresenteerd aan de hand van een 'kapstok' in de vorm van checklist/plan van aanpak, zie bijlage. Dat het een inspirerende en leerzame middag was, bleek aan de reacties. Op de vraag 'Wat is de eerste stap die jullie gaan zetten?' kwamen reacties als: collega's informeren en samen verder brainstormen, vacatures scherper bekijken en intern een gesprek aangaan om het anders te organiseren.
De VGN en SBCM geven graag een vervolg aan dit leernetwerk.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: