Nieuws

Toekomstige arbeidsplaats

15 juni 2015

Het doel van de Participatiewet en de Quotumwet is om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op een betaalde baan. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen kansen bieden om mensen met een beperking in hun eigen organisatie aan werk te helpen. Het zoeken naar mogelijk werkplekken is een startpunt voor de uitvoering van het beleid. De uitdaging daarbij is om een werkplek te creëren die past bij de toekomstige medewerker en zijn/haar beperkingen. Of andersom. 

In het leernetwerk ‘VGN Participeert’ hebben 15 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg onder leiding van SBCM (het arbeidsmarktfonds voor de sector Sociale Werkvoorziening) met elkaar verkend welke functies mogelijkheden bieden voor mensen met beperkingen en op welke wijze methodieken hieraan een bijdrage aan leveren. Kan gebruik gemaakt worden van bestaande functies of is een herschikking van taken of werkprocessen nodig? SW-bedrijven hanteren hiervoor de methodiek van functiecreatie.

De kennisuitwisseling heeft geleid tot de bijgevoegde verzameling instrumenten en handreikingen. De deelnemers van het netwerk hebben hier met succes gebruik van gemaakt.
Instrumenten bij Toekomstige arbeidsplaats (klik op de linkjes, u vindt de instrumenten ook in de bijlage)

Uitgebreide informatie over deze handreikingen vindt u op de volgende websites:
www.sbcm.nl/producten/creeren-van-werk/producten/financiele-business-cases-functiecreatie-voor-werkgevers.html

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: