Nieuws

Interne cultuur

15 juni 2015

Het doel van de Participatiewet en de Quotumwet is om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op een betaalde baan. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen mogelijkheden in hun eigen organisatie creëren om mensen met een beperking aan werk te helpen. De wijze waarop de interne organisatie wordt betrokken bij de planvorming en uitvoering is bepalend voor het succes van het traject.

In het leernetwerk ‘VGN Participeert’ hebben 15 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg het afgelopen jaar onder leiding van SBCM (het arbeidsmarktfonds voor de sector Sociale Werkvoorziening) met elkaar verkend op welk wijze zij hun organisatie het beste “mee” konden krijgen. Deze kennisuitwisseling heeft geleid tot de bijgevoegde verzameling instrumenten en handreikingen. De deelnemers van het netwerk hebben hier met succes gebruik van gemaakt. 

Instrumenten bij Interne cultuur (klik op de linkjes, u vindt de instrumenten ook in de bijlage)

UItgebreide informatie over deze handreikingen vindt u op de volgende websites:
www.sbcm.nl
www.sbcm.nl/producten/creeren-van-werk/producten/financiele-business-cases-functiecreatie-voor-werkgevers.html

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: