Nieuws

Nazorg en begeleiding

15 juni 2015

Het doel van de Participatiewet en de Quotumwet is om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op een betaalde baan. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen mogelijkheden creëren om mensen met een beperking in hun eigen organisatie aan werk te helpen. Het streven is om met deze medewerkers een duurzame arbeidsrelatie aan te gaan. Een goede begeleiding van de betreffende medewerker is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Er is echter ook aandacht nodig voor het gehele team waar de nieuwe medewerker wordt geplaatst.

In het leernetwerk ‘VGN Participeert’ hebben 15 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, onder leiding van het SBCM, met elkaar verkend op welke zij het de begeleiding van zowel de medewerker als het team kan invullen. Deze kennisuitwisseling heeft geleid tot de bijgevoegde verzameling instrumenten en handreikingen. De deelnemers van het netwerk hebben hier met succes gebruik van gemaakt.

 

 

 

 

Instrumenten bij Nazorg en begeleiding (klik op de linkjes, u vindt de instrumenten ook in de bijlage)

 

Uitgebreide informatie over deze handreikingen vindt u op de volgende websites:

www.sbcm.nl/producten/creeren-van-werk/producten/financiele-business-cases-functiecreatie-voor-werkgevers.html
www.sbcm.nl/producten/duurzaam-werkverband/producten/praktische-instrumenten-voor-werkgevers.html
www.sbcm.nl

 

Downloads

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: