Nieuws

Subsidie gemeente Den Haag voor hulp mensen met beperking

05 augustus 2013

De gemeente Den Haag stelt 175 duizend euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan meer acceptatie van mensen met een beperking. Initiatiefnemers van projecten kunnen een voorstel indienen tot een bedrag van 25 duizend euro.

De gemeente hoopt dat mensen met een beperking dankzij deze stimuleringsregeling betere kansen krijgen om aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Ook wil de gemeente Den Haag graag dat het duidelijker wordt welke voorzieningen en activiteiten er zijn voor deze groep. Een derde doel van de regeling is het vergroten van begrip en acceptatie voor mensen met een beperking.

'Bedrijven en instellingen worden uitgedaagd om zich te verdiepen in de belevingswereld van mensen met een beperking', zegt wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid. 'Als je begrijpt wat de ander wel of niet kan, dan kun je daar beter rekening mee houden.'

Sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 16 september. Meer informatie en een nadere uitleg over de regeling is te vinden op de website van de gemeente.