Nieuws

Subsidieoproep: Fysieke Leefomgeving, een scoping review

08 oktober 2019

Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep wordt gekeken naar aspecten van de fysieke leefomgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking.

Doel subsidieoproep

De fysieke leefomgeving is een belangrijke factor die invloed heeft voor mensen met een beperking. Zo kan probleemgedrag worden versterkt als de fysieke leefomgeving onvoldoende aansluit bij de zorgvraag. Het idee is dat, als de fysieke leefomgeving van een zorginstelling ‘goed’ is ingericht, mensen minder of geen last ervaren van hun beperking, hun welzijn wordt bevorderd en stress wordt verminderd. De vraag is alleen: wat is een ‘goede’ fysieke leefomgeving? Hier is, vooral in de wetenschappelijke literatuur, nog erg weinig over bekend.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep moet een scoping review opleveren die antwoord geeft op de vraag: wat is er bekend over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving (denk aan: licht, geluid, kleur, materiaal in, en indeling van de ruimte) op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg. Dit betreft mensen met een beperking die in een intramurale setting (zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening) verblijven, zoals:

  • mensen met een ernstig meervoudige beperking
  • mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • mensen met visuele of auditieve beperkingen (in combinatie met een verstandelijke beperking).

Meer informatie en aanvraag indienen

Wil je meer weten over de randvoorwaarden, de volledige informatie in een PDF of hoe een aanvraag ingediend kan worden? Kijk dan op de website van ZonMw.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: