Nieuws

Subsidieregeling extramurale behandeling ook in 2019 van kracht

19 januari 2018

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft naar de Tweede Kamer gereageerd op het advies van de NZa over de bekostiging van aanvullende geneeskundige zorg. Aan de noodzakelijke voorwaarden om deze zorg verantwoord over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet is nog niet voldaan en daarom blijft de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’ ook gedurende 2019 van kracht.

subsidieregeling extramurale behandeling

In december informeerden we u over het advies van de NZa over de bekostiging van deze zorg. Kort gezegd: de NZa adviseert een overgangsmodel met 10 prestaties en tijdens de overgang is er dan nog geen sprake van integrale bekostiging van zorgprogramma’s. De VGN en Hersenz stelden voor om met het zorgprogramma NAH een pilot te gaan draaien: een integrale bekostiging met één prestatie voor dit multi-/interdisciplinaire behandelprogramma. Dat zou veel administratie en registratie besparen en alle partijen kunnen van zo’n experiment leren.
De minister acht echter de tijd voor het overgangsmodel sowieso nog niet rijp. Er moet eerst nog politieke besluitvorming plaatsvinden over o.a. het eigen risico, over beperkingen in de Zvw en over de verdeling van de budgettaire kaders in de Zvw. Dat zou vóór 1 april afgerond moeten zijn en dat lukt niet. De minister streeft er nu naar om deze aanvullende zorg per 2020 in de Zvw onder te brengen. Dit impliceert een voorzetting van de Tijdelijke subsidieregeling tot 2020. Voor instellingen betekent dit dat de subsidieregeling in 2019 van kracht blijft en in die zin zal er dus ook volgend jaar nog niks veranderen.

De VGN is met leden en met beroepsorganisaties inmiddels aan het werk om ook voor de VG te komen tot zorgprogramma’s. Daarbij maken we gebruik van o.a. de aanwezige kennis en programma’s voor LVB-complex en SGLVG.

We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.
De brief van de minister voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: