Nieuws

Subsidieregeling om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren

05 september 2019

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. Met ingang van de eerste week van september kunnen instellingen een aanvraag indienen voor deze regeling. In totaal is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar. 

digitalegegevensuitwisseling

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een ambulant begeleider die niet is geïnformeerd over de ziekenhuisopname van haar cliënt en daardoor onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede digitale gegevensuitwisseling kan dit verbeterd worden. De subsidieregeling InZicht is er om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren.

Meer kwaliteit van zorg

Door digitale uitwisseling van gegevens over de cliënt stijgt de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt digitaal beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen hierdoor meer inzicht in hun zorg krijgen, en meer regie daarover nemen. VWS werkt bij het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZNederland, Zorgthuisnl en V&VN. 

Proeftuinen

Inmiddels doen al 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ ervaring op met het uitwisselen van gegevens binnen en buiten de langdurige zorg. Dit levert kennis op over mogelijke belemmeringen en welke zaken beter moeten worden geregeld. De verwachting is dat instellingen hierdoor eerder gebruik zullen maken van de regeling.

Meer informatie

Direct naar meer informatie over de regeling InZicht. Met vragen over de regeling kunt u terecht bij het programma InZicht (inzicht@minvws.nl) of bij Han Huizinga, beleidsmedewerker VGN (hhuizinga@vgn.nl of 06-13197186).

In deze video geeft Ron Roozendaal - directeur Informatiebeleid VWS - toelichting op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: