Nieuws

Subsidieregeling 'Overgang kapitaallasten 2015 – 2017'

19 december 2014

De subsidieregeling 'Overgang kapitaallasten 2015-2017' is in de Staatscourant gepubliceerd.

rekenmachine ligt op tafel

In eerdere artikelen over de vergoeding van de kapitaallasten vanaf 2015 (Wlz, Wmo, Jeugdwet) wezen we reeds op een door VWS aangekondigde subsidieregeling. Deze Regeling is nu in de Staatscourant gepubliceerd.

De kern gaat hierom: volgens het vigerende ‘overgangsregime kapitaallasten’ hebt u in 2015, 2016, 2017 recht op respectievelijk 50%, 30%, 15% van de nacalculatie over uw vastgoed (totale gebouwniveau). Dat lag wel in de AWBZ, maar wordt niet in de Wlz verankerd. In de plaats daarvan komt nu deze subsidieregeling waarmee u materieel gezien dezelfde vergoedingen kunt aanvragen. Het gaat om kapitaallasten en om compensatie vaste activa. In de bijlage wordt de procedure van aanvraag tot en met accountantscontrole beschreven. Ook de achtergrond komt uitvoerig aan de orde. Tevens staan in de toelichting twee rekenvoorbeelden.

Voor de procedure is voor u van belang:

  • de subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. De NZa betaalt een voorschot (85%) in gelijke delen over de maanden maart tot en met december.
  • u vraagt de subsidie aan in oktober (bij de NZa) voor het daarop volgende jaar. In februari van dat volgende jaar neemt de NZa een besluit. De definitieve vaststelling volgt in mei van het dáár weer op volgende jaar (o.a. met een accountantsverklaring).
  • voor 2015 geldt een aangepaste aanvraagprocedure: aanvragen tot uiterlijk 30 april. De NZa besluit uiterlijk 31 juli 2015.
  • Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de NZa.

 

De Regeling voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: