Nieuws

Subsidieregeling 'Voortzetting zorginfrastructuur 2015 – 2017'

19 december 2014

De subsidieregeling 'Voorzetting zorginfrastructuur 2015-2017' is in de Staatscourant gepubliceerd.

geld

In juni 2014 informeerden we u over het advies van de NZa over de vergoeding van de zorginfrastructuur vanaf 2015. Kern was: "de bestaande beleidsregel voor zorginfrastructuur wordt per 1-1-2015 beëindigd. De NZa adviseerde staatssecretaris van Rijn om voor de periode 2015, 2016 en 2017 een overgangsregeling toe te passen. In die periode worden dan de lopende, jaarlijkse kosten voor zorginfrastructuur vergoed, zowel de kapitaallasten als de overige kosten die verbonden zijn aan gedane investeringen in zorginfrastructuur. Vanaf 2018 moeten instellingen dan in staat zijn de bedrijfsvoering te hebben aangepast." Deze regeling is nu in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor vergoeding komen in aanmerking o.a.: kosten van rente en afschrijving die samenhangen met investeringen van vóór juli 2013; kosten van technische zorginfrastructuur; kosten van energie, belasting en onderhoud. In de bijlage wordt de procedure van aanvraag tot en met accountantscontrole beschreven. Ook de achtergrond komt uitvoerig aan de orde.

Voor de procedure is voor u van belang:

  • de subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. De NZa betaalt een voorschot (85%) in gelijke delen over de maanden maart tot en met december.
  • u vraagt de subsidie aan in oktober (bij de NZa) voor het daarop volgende jaar. In februari van dat volgende jaar neemt de NZa een besluit. De definitieve vaststelling volgt in mei van het jaar daarna (o.a. obv een accountantsverklaring).
  • voor 2015 geldt een aangepaste aanvraagprocedure: aanvragen tot uiterlijk 30 april. De NZa besluit uiterlijk 31 juli 2015.
  • Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de NZa.

 

De Regeling voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: