Nieuws

Subsidieregelingen ‘wonen en zorg’ en ‘eHealth-thuis’

25 april 2019

Het ministerie van VWS heeft twee subsidieregelingen opengesteld: de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
 

techologievoormensenmetbeperkingen

SWZ: bent u initiatiefnemer van of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen. Van de bewoners moet 50% ouder zijn dan 55 jaar. Daarom zal in de praktijk de ouderenzorg veel van deze stimuleringsregeling gebruik gaan maken. Meer informatie vindt u in deze link, met o.a. bedragen, voorwaarden en indieningsdata. Ook ziet u in de link waar u aanvullende vragen kunt stellen.

SET: Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. Dat is het doel van de SET. Het gaat om bestaande e-health: die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbetert; die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening; waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen. Meer informatie vindt u in deze link, met o.a. bedragen, voorwaarden en indieningsdata. Ook ziet u in de link waar u aanvullende vragen kunt stellen. Op 13 september 2019 is een wijziging aangebracht over abonnementen en servicekosten. Die treft u aan via deze link

De Nieuwsbrief met meer informatie over ‘Langer thuis wonen’ voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: