Nieuws

Wijzigingen in de stimuleringsregelingen ‘Wonen en Zorg’ en ‘E-health Thuis’

10 februari 2020

In april 2019 informeerden we u over twee subsidieregelingen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Per 1 februari 2020 is de SET uitgebreid en half februari 2020 wordt ook de SWZ gewijzigd.

SET: Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. In ons artikel van april 2019 informeerden we u uitgebreid. Per februari zijn de mogelijkheden om subsidie te krijgen, uitgebreid met vier punten:

  • Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal €20.000. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
  • Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.
  • De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Meer informatie vindt u via deze link. Daar treft u ook de formele bekendmaking via de Staatscourant aan.

SWZ: Bent u initiatiefnemer van of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen. Van de bewoners moet 50% ouder zijn dan 55 jaar. Daarom zal in de praktijk de ouderenzorg veel van deze stimuleringsregeling gebruik gaan maken. Op 14 februari 2020 is deze regeling aangepast. U treft de nieuwe informatie aan via deze link bij de RVO. De Regeling in de Staatscourant treft via deze link aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: