Nieuws

Subsidieronde van start bij het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

De derde ronde van het ZonMw-verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) is opengesteld. Zorgaanbieders kunnen tot 24 april een subsidieaanvraag indienen om één van de geselecteerde ‘goede voorbeelden’ van palliatieve zorg te implementeren in de eigen organisatie. Organisaties in de gehandicaptenzorg en ggz worden specifiek uitgenodigd te reageren.

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimuleert en ondersteunt zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen en zo de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Zodat bijvoorbeeld meer patiënten kunnen sterven op de plek van hun voorkeur of meer regie ervaren over hun zorg. Een onafhankelijke commissie van experts vanuit zorg en onderzoek heeft hiervoor een aantal goede voorbeelden geselecteerd die navolging verdienen. Dit zijn methodieken en inzichten die in de loop der jaren zijn ontwikkeld en hun nut in de praktijk hebben bewezen.  

Open ronde voor organisaties in gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidzorg worden expliciet uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Alle zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg kunnen een aanvraag indienen om een van de 14 goede voorbeelden in hun eigen organisatie te implementeren. De projecten moeten in september 2014 starten en hebben een looptijd van één jaar. Maximale toekenning is € 50.000,-. 

Indienen en nadere informatie

Tot 24 april 15:00 uur kunt u een voorstel indienen. De voorwaarden en bijzonderheden vindt u in de oproep op de subsidiekalender. Voor uitgebreide informatie, factsheets en inspirerende verhalen over de geselecteerde goede voorbeelden vindt op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl.

Quick scan VGN

Om meer zicht te krijgen op de ervaringen van de VGN-lidinstellingen met palliatieve zorg voert de VGN op dit moment een quick scan uit. Voor het vragenformulier, klik hier.

 

Deze pagina is een onderdeel van: