Nieuws

Succesvol eerste zorgdebat in Groningen

19 februari 2014

Een hoge opkomst en levendige discussies tijdens het eerste Grote Zorgdebat dinsdagavond in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Lokale lijsttrekkers van GroenLinks, PvdA, D66 en SP gingen met elkaar en met vertegenwoordigers uit de zorg in debat over preventiebeleid en keuzevrijheid van de burger/cliënt in het kader van de Wmo. Zo’n 140 geïnteresseerden kwamen luisteren en meedebatteren onder leiding van  Eva Hulscher (RTV-Noord). De gehandicaptenzorg was goed vertegenwoordigd in de zaal.

De gehandicaptenzorg werd tijdens het debat goed vertegenwoordigd dankzij waardevolle bijdragen van Marianne van der Harten (De Noorderbrug), Ina Huesken (Talant) en Anton Renting (NOVO).

Privacy en preventie

Tijdens de stelling over preventie en de belangrijke rol van de wijkverpleegkundige bleek hoezeer de politici worstelen met de veranderende rol van de gemeente. De discussie ging over verantwoordelijkheid en het  loslaten en vertrouwen hebben in professionals. Hoe weet je waar er behoefte aan zorg is, achter welke voordeur? Marianne van der Harten betoogde dat het belangrijk is om juist ook de zorgmijders op te sporen, zij hebben zorg nodig. Ook de familieraad van NOVO hield een pleidooi om de mensen met een licht verstandelijke beperking die zichzelf verborgen houden, in de gaten te houden en goede zorg te geven.  Ina Huesken riep Groningen op om de professionals de ruimte te geven en niet alles dicht te timmeren met protocollering; dat leidt alleen maar tot bureaucratie.

Marktwerking

Moet een gemeentebestuur beslissen over het wel/niet sluiten van een zorginstelling? Deze stelling leidde tot discussie over (al dan niet gewenste) marktwerking die door de politiek is geïntroduceerd. Zorginstellingen functioneren als bedrijven. Als er niet wordt gecontracteerd, kan een sluiting soms niet worden voorkomen. Hans Feentra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis Groningen vroeg zich af wanneer de politiek nu eindelijk eens de macht van de zorgverzekeraars aanpakt. Feenstra: ‘Ze hebben oncontroleerbare macht en kijken niet naar kwaliteit’. 

Keuzevrijheid

In hoeverre mag een burger/cliënt zelf kiezen voor een zorgverlener? Deze stelling bracht veel mensen naar de interruptiemicrofoon. Anton Renting benadrukte het belang van keuzevrijheid voor de cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers. Enkele cliënten in de zaal reageerden ook: ‘Geef ons de hulp die bij ons past, ook als dit buiten de wijk is. Als de zorg niet past, is het weggegooid geld’. En ‘Wie bedenkt nu zo’n concept over wijkgebonden hulp? Mijn gespecialiseerde zorg zit niet in mijn eigen wijk'. 
Hans Feenstra pleitte om de bureaucratie aan te pakken ('NZA mag min 30% inkrimpen'). Ook vroeg men zich af of  je mensen juist niet met keuzevrijheid belast. Een verpleegkundige bracht naar voren dat veel mensen helemaal niet weten wat ze moeten en kunnen kiezen.
Na afloop van het debat werd nog lang over de verschillende thema's nagepraat.

Zorg is een belangrijk verkiezingsonderwerp bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen vinden nog drie zorgdebatten plaats. De regionale debatten zijn in Enschede (26 februari) en Breda (5 maart). Afsluitend vindt in Den Haag (12 maart) een debat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. 

De Grote Zorgdebatten worden georganiseerd door de VGN, GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, LHV en V&VN.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: