Nieuws

Raadsleden Enschede tonen grote betrokkenheid tijdens Zorgdebat

27 februari 2014

Dat de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wmo de aandacht heeft in Enschede, werd met zo’n 140 belangstellenden tijdens het tweede Zorgdebat wel duidelijk. Woensdagavond 26 februari waren, naast de genodigde lokale lijsttrekkers van CDA, PvdA, GroenLinks, Burgerbelangen en D66, ook veel raadsleden van andere partijen aanwezig in zorgcentrum Ariënsstaete. 

Onder leiding van Dorothee Loobach (RTV Oost) werd aan de hand van verschillende stellingen helder dat de meningen van de lokale partijen niet heel ver uit elkaar liggen: binnen kaders moet de cliënt vooral zelf kunnen kiezen bij wie hij zijn zorg haalt, de zorg is er altijd en voor iedereen – dus ook voor de mensen die er een ongezonde levensstijl op na houden.  Verder wil Enschede samen met de zorgaanbieders, maar ook met de andere Twentse gemeenten, op zoek naar de beste oplossingen.

Iedereen in beeld?

De opmerkingen uit het panel en de vragen uit de zaal richtten zich dan ook meer op het feit of de gemeente Enschede wel alle cliënten en specifieke problemen in het vizier heeft. Annette Imhof, bestuurder van Aveleijn, wees de debaters erop dat wijkteams wellicht een mooi middel zijn, maar dat het noodzakelijk is dat er ook gespecialiseerde zorgverleners onderdeel van zo’n team moeten zijn. Herkent de wijkverpleegkundige de zorgvraag bij de mensen met een licht verstandelijke beperking aan wie je niet kunt zien dat er een zorgvraag is?

Bovenregionale zorg

Ook was er aandacht voor de onzekerheden rond de cliënten met een zeer complexe zorgvraag die niet per gemeente geregeld kan worden. Jose Schilderinck, bestuurder van Ambiq, riep de veertien Twentse gemeenten op vooral samen te werken om deze noodzakelijke bovenregionale zorg in stand te houden. 

Keuzevrijheid

Krijgen kwetsbare cliënten na de decentralisaties nog de zorg die ze nodig hebben? En behouden cliënten hun keuzevrijheid waar het gaat om zorgverleners en zorg? Veel aanwezigen maakten zich hier zorg over, zo ook Annette Imhof. Zij vreest dat cliënten straks tussen de wal en het schip vallen en dat zij door bezuinigingen een deel van de zorg die zij nu hebben verliezen. “Zij hebben vaak niks te kiezen”, zegt Imhof. “Een cliënt bijvoorbeeld gaat al 30 jaar naar dezelfde dagbesteding. Dit kan straks niet meer omdat de dagbesteding geregeld moet worden in dezelfde plaats als waar de cliënt woont."

Aanmelden debatten Breda en Den Haag

Zorg is een belangrijk verkiezingsonderwerp bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen vinden nog twee zorgdebatten plaats.  Het eerste debat was in Groningen, en het derde lokale debat vindt plaats in Breda (5 maart). Afsluitend vindt in Den Haag (12 maart) een debat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer.

Deze pagina is een onderdeel van: